I vini del Giro d’Italia 2016: 5. etappe. Praia A Mare – Benevento

Giro_2016_00-05Så ble 4. etappe for hard for spurterne. Tom Dumoulin tok tilbake den rosa trøyen. Når Marcel Kittel har havnet mer enn 8 minutter bak, får han ikke den rosa trøyen igjen.

5. etappe går fra 4. etappes målby, Praia A Mare, til Benevento. Det er en småkuppert etappe med en flat avslutning, så det blir nok en sprintetappe.

Giro_2016_05Vi skal nå fra kysten og inn mot Appenninene. Vi starter det vi endte på siste etappe, i Calabria. Men det meste av dagens etappe går i Campania.

Campania betyr egentlig noe slikt som åker, eng, bondeland, osv. Det er et ord vi kjenner i ulike former som i champs i Champs Ellysées, Champagne, Kampanje, osv. Kampanje var opprinnelig en militær offensiv hvor man skulle erobre land. Men jeg skal ikke dvele mer ved språket.

Campania, på den italienske skinnleggen, er et av de mest spennende vinområdene i Syd-Italia. Jeg har ofte problemer med at vinkartene og etappekartene har for liten målestokk og ikke er tilstrekkelig presise, så det er ikke alltid lett å avgjøre om etappen er innom et vinområde eller ikke.

I Gambero Rosso Italian WInes 2016 heter det om Campania:

This region vaunts an amazing scenario and fascinating wealth of terroirs and native grape varieties, making it one of the most interesting in Italy. From vineyards at 700 meters in altitude, on the Apennines overlooking the Amalfi Coast, to the volcanic terroirs of Vesuvius and Roccamonfina, and the volcanic sands of Campi Fiegrei, few other districts can offer this breadth of wine country. Then there are the grapes: aristocratic fioano; lush greco; falanghina, enjoing an outright revival, the Mediterranian charm of biancolella from the islands. Those are just the white varieties. The redds include aglianico, per’ ‘e palummo and the recently rediscovered pallagrello nero, pallagrello bianco, and red-berried casavecchia, all enjoying a reneaissance in Caserta.””

Lengst syd i Campania, mot grensen til Calabria, har vi området Cliento. Dette omfatter et stort område, ute ved kysten, men produksjonen er ganske beskjeden.

Etter ca 135 km kommer rytterne inn i provinsen Avellino, og det er her vi skal forsyne oss med vin i dag. For denne provinsen kan by på mye godt. Vi gjør det litt bakvendt, og starter med rødt før vi kommer til hvitt. Vi starter med Taurasi DOCG.  Den kan laves av 100% Aglianico, og de fleste produsenter gjør det. Men det er tillatt med inntil 15% av andre druer. Dette er Syd-Italias kronjuvel. Noen kaller den Syd-Italias Barolo. Det er en krafig ot tanninrik rødvin, som både kan og bør lagres noen år. Noen gode produsenter er Mastroberandino og Struzziero

Vi fortsetter to hvite: Fiano d’Avellino og Greco di Tufo. Vi er tilbake til den vandlige italienske måten for å angi klassifisert vin: [Drue] + [område]. Det er Fiano fra Avellino og Greco fra Tufo. Fiano-druen er på sitt beste her, og den er aller best etter at den har blitt lagret et år eller to.

Greco di Tufo er en utmerket hvitvin som produseres litt øst for Taurasi og vest for Avellino.

Jeg har noen ganger nevnt at Italia er under press fra Afrika på så mange måter, også geologisk. Vi er i et urolig område. I dette områddet, Ipirina, var det kraftige jordskjev i 1939 og i 1980, med flere tusen drepte og flere hundretusne som ble husløse.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.