I vini del Giro d’Italia 2016: 6. etappe. Ponte — Roccasaro

Giro_2016_00-06Da Mar­cel Kit­tel ikke had­de det som skul­le til mot slut­ten, var en annen tysk spur­ter klar til å over­ta. 6. etap­pe går i Appen­ni­ne­ne. Her er det mål­gang på top­pen. Rik­tig­nok er det ikke en av de aller har­des­te stig­nin­ge­ne, men det­te er ingen etap­pe for spurterne.

Giro_2016_06Vi star­ter i Cam­pa­nia. Men vi drakk de mest inter­es­san­te vine­ne fra Cam­pa­nia i går. Vi får ikke sli­ke viner hver dag.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 6. etap­pe. Pon­te — Roc­casa­ro