I vini del Giro d’Italia 2016: 7. etappe. Sulmona — Foligno

Giro_2016_00-077. etap­pe har en rela­tivt hard stig­ning i star­ten. Men res­ten er gans­ke flatt. De som posi­sjo­ne­rer seg til å kjem­pe sam­men­lagt, bryr seg nep­pe så vel­dig mye om etappe­sei­er her. Spur­ter­ne kan få en ny sjan­se til etappe­sei­er her.

Giro_2016_07Vi er fort­satt i Apen­ni­ne­ne. Vi star­ter i Abruz­zo, er en kort tur inn­om Lazio, før vi ender i Umbria.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 7. etap­pe. Sul­mo­na — Folig­no