I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etappe. Foligno — Arezzo

Giro_2016_00-08En medi­um moun­tain etap­pe. I stig­nin­gen opp til Alpe di Poti, som er 6,4 km på til dels grus­vei, kan nok man­ge fal­le av. Utfor­kjø­rin­gen mot mål er anta­ge­lig for kort til å hen­te inn den tap­te tiden.

Giro_2016_08Vi star­ter der vi end­te i går, hvil­ket vil si at vi star­ter og til­brin­ger den førs­te tiden i Umbria. Etap­pen føl­ger Tiber­da­len et styk­ke oppover.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etap­pe. Folig­no — Arez­zo