I vini del Giro d’Italia 2016: 8. etappe. Foligno — Arezzo

Giro_2016_00-08En medium mountain etappe. I stigningen opp til Alpe di Poti, som er 6,4 km på til dels grusvei, kan nok mange falle av. Utforkjøringen mot mål er antagelig for kort til å hente inn den tapte tiden.

Giro_2016_08Vi starter der vi endte i går, hvilket vil si at vi starter og tilbringer den første tiden i Umbria. Etappen følger Tiberdalen et stykke oppover.

Vi passerer gjennom Assisi, fødebyen til tiggermunken Frans av Assisi. Jeg er ikke en religiøs person. Men man trenger ikke være religiøs for å sette pris på Sinnead O’Connors fremføring av Frans av Assisis bønn, “Make Me a Channel of your Peace”.

Men tilbake til vin. I Assisi DOC ligger vinmarkene fra 180 til 550 meter over havet. Når de ligger såpass høyt, betyr det relativt lave nattetemperaturer, som bidrar til god og konsentrert smak i druene. Produsenten Sprtoletti er kjent for god kvalitet. Blant deres viner er det en hvit  Assisi Grechetto og en rød Assisi Rosso laget på Sangiovese og Merlot.

Vi forlater Umbria gjennom Colli Altotiberini DOC. Dette er Umbrias nordligste vinområde. Det lages for det meste hvitvin av Trebbiano Toscano, og en rød laget av  Sangiovese og littMerlot. Fattoria Colle del Sole er en produsent med et godt rykte.

Etappen ender i Toscana. Men vi kommer inn i et av de områdene i Toscana hvor det ikke produseres klassifisert vin. VI tar en liten sving innom utkanten av Chianti, før vi ender i Abruzzo. Men i morgen er det tempoetappe iChinati Classico, så vi venter med Chianti til i morgen.

Til 6. etappe nevnte jeg Montepulciano-forvirringen. Ca 60 km syd for dagne måby, Abruzzo, ligger byen Montepulciano. Få et glass eller en flaske av Vino Nobile di Montepulciano, og sammenlign med en Motepulciano d’Abruzzo.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.