I vini di Giro d’Italia 2016: Etappe 9: Tempoetappe i Chianti Classico. Årets vinetappe!

Giro_2016_00-099. etap­pe er en 40,4 km lang tempo­etap­pe gjen­nom Chi­an­ti Clas­si­co. For noen år siden kal­te Jens Voigt sli­ke tempo­etap­per i etappe­ritt for “semi rest days”. De som kjem­per om sam­men­lagt­plas­se­rin­ger kan vin­ne eller tape mye tid på sli­ke tempo­etap­per. Så for dem er etap­pen vik­tig. Etappe­ritt avgjø­res van­lig­vis i fjel­le­ne og på tempo­etap­per. Og det er noen tempo­spe­sia­lis­ter som gjer­ne vil ha en etappe­sei­er. Men for alle de and­re gjel­der det bare å full­fø­re med en viss stil, og kom­me i mål innen­for tids­gren­sen. Med mind­re man syk­ler på et lag som har ambi­sjo­ner om å bli bes­te lag. Da er det tiden på lagets tre bes­te ryt­te­re på etap­pe som tel­ler. Om minst tre ryt­te­re må gå i kri­gen for laget på tempo­etap­pen. Men bes­te lag er en slags trøste­ge­vinst når man ikke har sjan­ser til å vin­ne noe annet, så det er nep­pe et prio­ri­tert må så tid­lig i giroen.

Giro_2016_09En tempo­etap­pe gjen­nom Chi­an­ti Clas­si­co er årets vin­e­tap­pe, og føy­er seg inn i rek­ken av klas­sis­ke vin­tempo­etap­per som Bar­ba­res­co — Barolo i Giro d’I­ta­lia 2014, og Medoc­e­tap­pen fra Bor­deaux til Pau­il­lac i Tour de Fran­ce 2010.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2016: Etap­pe 9: Tempo­etap­pe i Chi­an­ti Clas­si­co. Årets vin­e­tap­pe!