I vini del Giro d’Italia 2016: 10. etappe. Campi Bisenzio — Sestola

Giro_2016_00-1010. etap­pe er 17. mai­etap­pen. Etter hvile­da­gen star­ter det for alvor for de som har sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner. Nå får de en for­smak på fjell­e­tap­pe­ne. Etter ca 25 gans­ke fla­te kilo­me­ter, er det iføl­ge arran­gø­re­ne ikke en meter fla­te på res­ten av etap­pen. Så langt jeg har over­sik­ten, er det bare en nord­mann med i årets utga­ve av Giro d’I­ta­lia, Vegard Sta­ke Laen­gen, som syk­ler for IAM. I et utkast jeg had­de skre­vet før 9. etap­pe, skrev jeg at han nep­pe kom til å ska­pe den sto­re 17. mai­stem­nin­ger for nord­menn som føl­ger rit­tet, enten i Ita­lia eller foran TV, basert på hans plas­se­rin­ger fram til da. Det kan godt hen­de at han ikke vil ska­pe noen stor 17. mai­stem­ning. Men for en 15. mai­stem­ning han skap­te på søn­dag! 3. plass på tempo­etap­pen, 17 sekun­der bak vin­ne­ren, og 11. sekun­der foran en tempo­spe­sia­list som Fabi­an Can­cel­la­ra. Det står det vir­ke­lig respekt av. Da får det være helt greit om han gjør job­ben sin i laget, og ikke viser seg så mye fram på 17. mai!

Giro_2016_10Vi star­ter i Tosca­na, litt uten­for Firen­ze, og skal over i Emi­lia Romag­na. Men det er 17. mai, og vil i alle fall jeg ha noe med bob­ler i glas­set — i alle fall i det førs­te glas­set, eller kan­skje de førs­te glas­se­ne. Jeg er for øye­blik­ket i Frank­ri­ke, så for meg blir det champag­ne. Det fin­nes man­ge alter­na­ti­ver til champag­ne. Geir Salve­sen had­de nylig en artik­kel om uli­ke mus­se­ren­de viner, i Aften­pos­ten. Han har også med en ita­li­ensk Fran­ciacor­ta på sin lis­te. Ing­vild Tenn­fjord har også laget en lis­te over drik­ke til 17. mai. Jeg er redd dis­se artik­le­ne bare er til­gjen­ge­li­ge for abon­nen­ter. Men som Invild Tenn­fjord skri­ver: Sis­te handle­dag på polet før 17. mai var fre­dag 13. mai.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 10. etap­pe. Cam­pi Bisen­zio — Sesto­la