I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. Alpago — Corvara

Giro_2016_00-14Det ble en inter­es­sant fight i går, og den rosa trøy­en skif­tet igjen skuld­re. Det er nå kam­pen begyn­ner for alvor, både om den rosa leder­trøy­en og den blå klatretrøyen.

Det går hardt til har­de­re. 14. etap­pe den førs­te av årets etap­per som er klas­si­fi­sert som “High Moun­tain”. Det­te er en av årets har­des­te etap­per, med seks klas­si­fi­ser­te stigninger.

Giro_2016_14I et områ­de høyt oppe i fjel­le­ne, hvor snø­en kan lig­ge fra sep­tem­ber til mai, kan vi ikke ven­te å fin­ne noen sær­lig vinproduksjon.

Con­ti­nue read­ing I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etap­pe. Alpa­go — Cor­va­ra