I vini del Giro d’Italia 2016: 14. etappe. Alpago — Corvara

Giro_2016_00-14Det ble en interessant fight i går, og den rosa trøyen skiftet igjen skuldre. Det er nå kampen begynner for alvor, både om den rosa ledertrøyen og den blå klatretrøyen.

Det går hardt til hardere. 14. etappe den første av årets etapper som er klassifisert som “High Mountain”. Dette er en av årets hardeste etapper, med seks klassifiserte stigninger.

Giro_2016_14I et område høyt oppe i fjellene, hvor snøen kan ligge fra september til mai, kan vi ikke vente å finne noen særlig vinproduksjon.

Vi starter i Veneto, men nord for alle klassifiserte vinområder, i alle fall vinområder medDOC eller DOCG klassifisering. Jeg har ikke oversikt over IGT-områdene i Italia.

Når jeg leter opp turistinformasjon for startbyen Alpago, nevnes Prosecco som en lokal vin. Men vi er et godt stykke fra de områdene hvor det produseres Prosecco. Dessuten var vi innom Prosecco på torsdag.

Innen vi kommer oss over til målbyen Corvara, har vi krysset over til Alto Adige. Turistinformasjonen for Corvara nevneren del typiske Alto Adige viner. Problemet er: Hvis vi tår til Alto Adige, utsetter vi bare problemet til i morgen. Formorgendagens bakketemop i Seiser Alm er ikke langt unna, og nærmere vinområdene i Alto Adige enn vi kommer i dag.  Og tirsdagens etappe, etappe 16, går for en stor del gjennom Alto Adige, så da kommer vi faktisk til vinmarkene. Vi får spare vinene fra Alto Adige til i morgen og tirsdag, og heller ta en øl i dag.

Italia er ikke noe ølland, og det er ikke mye italiensk øl som distribueres utenfor sitt område. Jeg har funnet fram til et øl som i det minste virker interessant, men som jeg må erkjenne at jeg ikke har smakt.  Det er ølet Pedavena fra Belluno. Det er et bryggeri som startet sin produksjon i 1896, og som ble et av Italias største bryggerier. I 1974 ble det kjøpt av Henieken. Heineken truet med å legge ned produksjonen. Bryggeriearbeiderne tok oopp kampen mot Heineken, og etablerte et cooperativt bryggeri. Bryggeriet ble senere solgt til Castello, og produksjonen ble opprettholdt Men Castello er også eid av Heineken, så det gjenstår å se om det bare ble en kortvarig seier. Om vi skal tro omtalene i RateBeer, er ølet ganske ordinært, selv om det har en interessant historie. Men er en interessant historie er en mer enn god nok grunn for meg til å prøve ølet, om anledningen måtte by seg.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.

 

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.