I vini del Giro d’Italia 2016: 17. etappe. Molveno — Cassano D’Addo

Giro_2016_00-17Steven Kruijwijk holdt unna. Han klarte riktignok ikke å holde unan for Alejandro Valverde på etappen, men det holdt til å trygge ledelsen i sammendraget. Med 3 minutter ledelse blir han vanskelig å slå. Men det er ikke slutt før de triller over mål i Torino til søndag.

Dagens etappe er flat. Det er riktignok noen mindre stigninger på begynnelsen, men det blir neppe noen som kommer unna, i alle fall ikke i et brudd som holder til mål. Dette er en av de få gjenværende etappene hvor spurterne har gode muligheter. Hvem som nå peker seg ut som favoritt, tør ikke jeg ha noen mening om. Det kommer også an på hvem av de gjenværende spurterne som fortsatt har et intakt og sterkt lag.

Giro_2016_17Vi starter i Trentino – Alti Adige, og da i Trentino. Jeg ser ikke noen grunn til å gå mer ned i detaljer her, enn hva jeg gjorde i går.

Vi kommer så over i Lombardia. Vi er like ved Gardasjøen. Slike sjøer virker stabiliserende på temperature. Det blir ikke så kaldt om vinteren, og det gjør det litt kjøligere om sommeren.

Vi kommer først inn i vinområdet Garda DOC. Skjønt vi passerer kanskje litt vest for dette. Garda DOC omfatter områder både i Lombardia og i Veneto. Området i Lombardia betegnes gjerne Garda Classico. Her lages det mest hvitvin, på druene Pinot Grigio, Chardonnay, Riesling, Riesling Italico (Grasevina) og Cortese. Det er stort sett midt på treet vin.

Det lages også en rosévin av en lokale druen Gropello, under navnet GardaClassico Chiaretto. La Guarda er en god produsent.

Garda Bresciano DOC overlapper i stor grad med den Lombardiske delen av Garda DOC. Innenfor Garda DOC tillates mer variasjon, og de fleste produsenter foretrekker derfor å produsere under denne.

Det er også god rødvin fra Garda DOC, produsert på Cabernet Sauvignon av Cascina la Pertica.

Når vi nærmer oss Brescia, kommer vi gjennom eller nær Botticino DOC. Her er det lang tradisjon for å produsere lette, ofte lett perslende rødviner laget av Sangiovese, Marzemino, Schiava og Barbera.

Traseen fortsetter litt syd for de interessante vinområdene. Men litt vest for Brescia, finner vi de sammenfallende Franciacorta DOCG og Curtefranca DOC.

Franciacorta er Italias beste musserende vin. Navnet stammer visstnok fra middelaldrens “France curtes”, som betyr “fritatte gårder”. Den gang var munkeordner fritatt for skatter og avgifter på deres landbruksprodukter.

Det har vært produsert kvalitetsvin i området i flere hundre år. Men produksjonen av den musserende vinen Franciakorta er av ganske ny dato. På 1950-tallet klarte ønologen Franco Zillani å overtale huset Berlucchi til å lage en musserende vin på samme måte som de gjorde i Champagne. Suksessen lot ikke vente på seg. I 1975 var deres Cuvée Imperiale Italias mest solgte vin av denne typen. Produksjonen av druer ble etterhvert for liten til å dekke etterspørselen. De begynte derfor å kjøpe druer fra det nærliggende Oltrepò Pavese, Trentino-Alto Adige og Piemonte. I dag er det derfor mange av husets musserende viner som ikke er DOCG.

Fannciacorta lages på druene Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Bianco. Kategorien Satèn er laget bare på hvite/grønne druer. Det er deres utgave av Blanc de blancs. Sammenligner man franciacorta og champagne, vil franciacorta gjerne ha litt mindre syre og litt mer restsødme — noe som kommer av at druene vokser i et varmere klima.

Curtefranca DOC omfatter produksjon av stille hvite og røde viner innenfor det samme området.

Siden dette handler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste norske refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.