I vini del Giro d’Italia 2016: 18. etappe. Muggio — Pinerolo

Giro_2016_00-18Det ble en merkelig etappe i går. Det kunne nesten se ut som om ingen egentlig var interessert i å vinne.

I dag er det flatt lenge. Men mot slutten kommer det et fjell som skal passeres. Rytterne sykler til Pinerolo, en runde over fjellet og ned igjen til Pinerolo. Det var med en tilsvarende avslutning Edvald Boasson Hagen vant i 2011.

Giro_2016_18Vi starter i Lombardia, litt utenfor Milano, og krysser Piemonte. Det er ikke noe særlig interessant vin å hente i denne delen av Lombardia, så vi åpner ikke mer vin herfra.

Piemonte konkurrerer med Toscana om førsteplassen blant italienske vinregioner. Dagens etappe går i en slags tørrlagt korridor mellom interessante vinområder. De mest kjente vinområdene er sør for dagens etappe. De venter vi med til avslutningsetappen på søndag. I dag ser vi heller mot nord, mot noen litt mindre kjente, men utmerket områder. Å lage en utmerket vin holder ikke helt når man blir målt mot de beste i Piemonte.

Produksjonen her er ikke på langt når så stor som i de områdene vi var innom på første og andre etappe. Kvaliteten når heller ikke helt opp til Barolo og Barbaresco. Om jeg har forstått det rett, så er Nebbiolo den viktigste druen i disse områdene. Men med italiensk forkjærlighet for det lokale og sans for å forvirre utenforstående, kaller man her Nebbiolo for Spanna. Men også her produseres det interessant vin.

Vi skal først inn i vinområdet Colline Novaresi. Det er et lite område som produserer vin på Nebbiolo, Uva Rara (Bonarda), Barbera, Vespolina og Croatina. Et søk på “Novaresi” ga 13 treff hos Vinmonopolet.  Et tilsvarende område litt lenger vest er Coste della Sesia.

Det er to små DOCG områder mellom de som er nevnt ovenfor, Gattinara og Ghemme. Går vi et stykke tilbake i tid, til midten av 1800-tallet hadde Gattinara like godt ry som Barolo. Men området har vært gjennom en langvarig krise. Vinen er nå i ferd med å gjenvinne sitt renommé. Produsenter som nevnes er Antoniolo, Travaglini, Torraccia del Pantavigna og Sergio Gattinara. Sist jeg søkte etter Gattinara hos Vinmonopolet fikk jeg opp 16 viner.

Ghemme er et tilsvarende område, og vinene herfra kan ligne på vinene fra Gattinara. Produsenter som fremheves er Cantalupo, Platinetti, Rovellotti og Toraccia del Piantavigna. Et søk på Ghemme hos Vinmonopolet ga 11 treff.

Jeg anbefaler å prøve viner fra Ghemme og Gattinara. Viner som er “up and comming” er gjerne gode kjøp. Man betaler ikke like mye for navn og etikett, som man risikerer å gjøre når man kjøper noen av deres mer berømte slektninger som Barolo og Barbaresco.

Siden dette handler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste norske refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.