I vini del Giro d’Italia 2016: 20. etappe. Guillestre — Sant’Anna di Vinadio

Giro_2016_00-20Et uhell vil alltid kunne ødelegge. Steven Kruijwijk har fått konstatert at et ribben er brukket. Et brukket ribben hindrer en ikke i å sykle. Det blir et spørsmål om hvor mye smerte man kan tåle, samt om han vil klare å motvere seg etter at han kræsjet ut av den rosa ledertrøyen. Han har varslet at han vil bestemme seg denne morgenen, så vi får se om han stiller til start eller ikke.

Vi er fortsatt i Frankrike. Vi starter i de franske alper, men skal tilbake til Italia like før målgang. Det er nok en brutal, men ganske kort fjelletappe. Det er i dag avgjørelsen i praksis faller. Så vi må regne med hardt kjør fra start, med mange angrep. For spurterne er dette et dårlig tegn. Det betyr gjerne høy fart og at tidsgrensen blir ganske kort.

Giro_2016_20Dette er siste fjelletappe. Langs denne etappen er det ikke noen vin å finne, i alle fall ikke noen vin som det er verdt å lete etter. I tursitreklamen viser man til IGP Haut Alpes (IGP i fransk vinklassifisering tilsvarer IGT i iltaliensk. Men så langt jeg har klart å finne ut, rekker ikke IGP Haut Alpes så langt som hit.

Jeg har heller ikke klart å finne noe interessant øl langs denne etappen. Kanskje har de godt vann i fjellene, og kanskje er det ikke så dumt med en “hvit dag”. Så får vi komme litt sterkere tilbake i morgen.

I vini del Giro d’Italia 2016

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.