ViaRhona dag 9: 26. juni. Lyon til Valence

Det skjer et eller annet når man begyn­ner å nær­me seg målet. I alle fall gjør det det med meg. Skjønt å si at jeg nær­mer meg, er nok å over­dri­ve. Lyon — La Gran­de Mot­te, det er et sted mel­lom 320 og 350 km, og alt for langt å syk­le på en dag — i alle fall for sli­ke som meg. Klas­si­ke­ren Milan San­Re­mo er ca 290 km, så de som dri­ver med slikt kun­ne nok lett ha klart dis­tan­sen. Sli­ke etap­per var hel­ler ikke helt uvan­lig i tid­li­ge utga­ver av Tour de Fran­ce. Men jeg dri­ver ikke med slik.

Like­vel. Tan­ken om å kom­me fram begyn­ner å sky­ve til side en del and­re tan­ker. Men jeg end­te alstå i Valen­ce, og dagens etap­pe ble på 129,3 km. Jeg synes ikke det er så verst det heller.

_20160626_223119

Con­ti­nue read­ing ViaR­ho­na dag 9: 26. juni. Lyon til Valen­ce