ViaRhona dag 10, 27. juni: Sur le Pont

Jeg lek­te med tan­ken på om jeg skul­le prø­ve å syk­le helt “hjem” i dag. Det vil­le vært langt, len­ger enn jeg noen gang har syk­let i løpet av en dag. 193 km, sa Goog­le. Men Goog­le plan­la kank­sje for mer effek­tiv syk­ling enn på tur­vei­er. Stort sett har til­rette­leg­gin­gen vært utmer­ket. ViaR­ho­na er åpen­bart mer desig­net for folk som tar en kor­te­re tur, f.eks. med famil­li­en, og ikke for sli­ke som meg som har ambi­sjo­ner om å syk­le hele ruten. Det er ikke noe galt i det. Men det betyr at det ar lagt inn gans­ke man­ge omvei­er for at man skal kun­ne syk­le på hyg­ge­li­ge vei­er. Det er ikke noe galt i det hel­ler. Men jeg blir til tider litt frust­rert etter å ha syk­let en sløy­fe, og å opp­da­ge at jeg er til­ba­ke nes­ten der jeg startet,

I fjor syk­let jeg blant annet fra Bre­men til Ham­burg. Jeg syk­let etter en rute laget med Stra­va, og ikke langs pre­de­fi­ner­te syk­kel­ru­ter. Jeg hus­ker godt at i et kryss sa skil­tet at det var 144 km til Ham­burg, mens det etter min Stra­va­ge­ne­rer­te rute var 114 km til Ham­burg. Kan­skje er det noe slikt jeg har blitt utsatt for her også, lan­ge og lite effek­ti­ve ruter. Det er ikke noe galt i det hel­ler, når opp­leg­get fak­tisk har vært å syk­le ViaRhona.

Con­ti­nue read­ing ViaR­ho­na dag 10, 27. juni: Sur le Pont