Les Vins du Tour de France 2016 — Innledning

I morgen braker det løs, med start ved det spektakulære Mont St Michel. Dette skal handle om vin og annet drikke fra områdene syklistene skal gjennom i årets Tour de France, og kanksje litt om annen kultur fra disse områdene.

TdF_2016_00

 

I år har arrangørene klart å erte på seg franske vinbønder, ved å velge en chilensk vin som offisiell Tour de France  vin. Franske vinbønder har truet med boikott.  Ikke noe galt om chilensk vin. Jeg har kjøpt denne vinen flere ganger. Men det er svært så umusikalsk å velge en vin herfra som offisiell Tour de France vin. Alle som er interessert i ykkelsport vet at sykkel-VM i 2017 arrangeres i Bergen. De har fått “Norsk laks” om hovedsponsor. Når Tour de France har valgt en chilensk vin, vil det være som om sykkel-VM i Bergen skulle ha inngått en avtale med skotsk laks som hovedsponsor.

Det er ganske åpenbart at den offisielle Tour de France bør være fransk. Da de skal sykle opp til Mont Ventoux på 14. juli, kunne en vin fra Ventoux passe langt bedre enn en chilensk vin.

En boikott fra franske vinbønder har neppe så står effekt. Men franske bønder pleier ikke å nøye seg med bare en boikott, så her kan det komme noen mer spektakulære aksjoner fra deres side. Vi får skje hva som måtte dukke opp.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.