Les Vins du Tour de France 2016 — 1. etappe Mont Saint Michel – Utah Beach

Første etappe starter ved spektakulære Mont Saint Michel, og går nordover gjennom Normandie til Utah Beach.

TdF_2016_01Vi er omtrent så på grensen mellom Bretagne og Normandie som vi kan komme. Mont Saint-Michel er i Normandie. Men elven Couesnon som renner ut i havet ved Mont Saint-Michel utgjør grensen mellom de to regionene.

Vi er for langt nord til vinproduksjon.

Vi er i et område som først og fremst forbindes med cider og eplebrennevin, skjønt Calvados ligger noe lenger øst. Vi velger likevel å starte med en øl.

Brasserie de la Baie er et bryggeri ved Mont Saint Michel bukten. De produserer de øltypene som er vanlige i Nord-Frankrike: Blanche, Blonde, Ambrée og Brune. Jeg har ikke smakt noen av deres øl, så jeg kan ikke si noe mer om dem.

Bryggeriet ble startet av Christophe Lesénéchal i 2003. Han hadde da fullført sin utdannelse på l’IFBM (Institut Français de la Bière et la Malterie), som betyr Det franske insitutt for øl og malting. Jeg synes det er interessant at vinlandet Frankrike også har en egen ølutdannelse, og at de åpenbart har hatt det siden før ølbryggingstrenden tok helt av. Brasserie de la Baie kaller sine øl “La Croix des Grèves”, som har navnet fra en legende om en gruppe pilegrimer som reiste til Mont Saint-Michel med båt på midten av 1100-tallet. De ble overrasket av dårlig vær. En gravid kvinne blant pilegrimene fødte et barn midt i uværet. I takknemlighet over at de ble reddet, ble det reist et kors ved Mont Saint-Michele, “La Croix des Grèves”. Korset har senere forsvunnet, antagelig er det slukt av kvikksand.

Når vi nærmer oss mål passerer etappen nær Valognes, hvor vi finner bryggeriet Brasserie d’Aluna.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.