Les Vins du Tour de France 2016 — 3. etappe. Granville — Angers

Det var ikke noen stor overraskelse at Peter Sagan vant gårdagens etappe. Nå vil han nok gjenre beholde den gule trøyen så lenge som mulig. Om han unngår uhell, vil neppe noen trum ledelsen på dagens etappe. Den er flat, og ender sannsynligvis i en sprint. Hvis Peter Sagan kommer i mål med de første, beholder han trøyen. De tar ikke inn den ledelsen han har.

TdF2016_03Vi kunne ha plukket med oss cider og Calvados, og vi kunne sikkert ha klart å finne litt øl underveis. Men nå har vi endelig kommet inn i et område hvor vi kan begynne å lete etter vin. Jeg må bare innrømme at denne delen av Loire er et for meg forsømt område. Når jeg tenker på Loire-viner blir det oftest Muscadet som produseres lenger vest, og Sancerre og Puilly Fumé som produseres lenger oppe langs elven.

Vi kommer inn i området Anjou. Jeg forbinder dette først og fremst med rosévinen Cabernet d’Anjou, en vin som var populær da jeg var ung. Jeg smakte den igjen for noen år siden. Det var ikke noen gammel kjærlighet som blusset opp. Det er en halvtørr rosévin. Jeg er glad i rosévin- Om sommeren drikker jeg ofte rosévin til mat jeg i kjøligere årstider ville ha drukket rødvin til. Men det må være en tørr rosévin. Jeg drikker mest rosévin mens jeg er i vår leilighet i Languedoc, og da blir det selvsagt mest vin fra det området.

Når vi endelig har funnet vin, da kan det passe å åpne med litt musserende. Crémant er franske, musserende viner, laget på tradisjonelt vis, med ettergjæring på flaske. Crémant de Loire er vanligvis laget på druen Chenin Blanc, en drue som er på sitt aller beste i Loire.

Litt sydvest for målbyen Angers ligger området Savnnières. Det ligger sydvendt på Loires høyrebredd. Dette regnes som det beste hvitvinsområdet i denne delen avLoire. Innenfor området finner vi de to underområdene Roch-ax-Moines og Coulée-de-Serrat, som regnes som de aller beste i Savenniéres. Vinene lages på Chenin blanc. Det lages tørre, halvtørre og søte viner. De halvtørre kan ligge i flere tiår før de viser seg fra sin aller beste side. Produksjonen er liten.

Vi kan, som en slags dessert, bevege oss litt lenger syd, til Coteaux-du-Layon, hvor man produserer noen nydelige, søte dessertviner. Den mest anerkjente av disse er fra området Quarts-de-Chaume. Også dette er viner produsert av Chenin blanc. De vinene som her er nevnt, får fram hva druen Chenin blanc kan gi, i dette området.

Det engelske vinbladet Decanter hadde nylig en kåring av verdens beste viner.  Andre Davy, Domaine de la Roche Moreau, Coteaux du Layon 1er Cru Chaume, fikk en platinamedalje i denne kåringen som Best Sweet Loire over £15.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.