Les Vins du Tour de France 2016 — 4. etappe. Saumur — Limoges

Mark Cavndish ser ut til å være tilbake i gammelt slag. Men når Peter Sagan som vanlig er blant de beste, vil han få problemer med å ta nok poeng til å vinne den grønne trøyen. Dagens etappe er ikke en etappe for sprintere. Med avslutning i motbakke kan den ligne på andre etappe. Men Peter Sagan vil kunne hevde seg her også. Og vi kan håpe på Edvald Boasson-Hagen og Alexander Kristoff. Vi starter i Loire og fortsetter sydover i regionen Centre.

TdF2016_04Vi starter med litt vin Loire i dag også. Vi starter i Saumur, og kan forsyne oss med noe av områdets rødvin. Områdets rødvin lages først og fremst på druen Cabernet Franc, men også Cabernet Suvignon. Den beste delen av Saumurs vinområder er Saumur-Champigny. Vinbladet Decanter kåret tidligere i år topp Cabernet Franc viner fra Loire. To produsenter fra Saumur-Champigny var med på denne ganske eksklusive listen. Château de Villeneuve med vinen Le Grand Clos 2011, og Château de Targé med vinene Saumur-Champigny 2011.

Decanter hadde i sin juni 2016-utgave en panelsmaking av viner fra Saumur og Saumur-Champigny. Den er ikke på nett ennå, i alle fall var den ikke det sist jeg sjekket. Men slike smakinger pleier å komme på nett, så det er verdt å ta en titt innom nettsidene deres. Ave 74 vinenem ble smakt, ble to karakterisert som “Outstanding”: Domaine la Bonnelière, Les Poyeux, Saumur-Champigny 2014, og La Seigneurie, Saumur-Champigny 2014.

Loire er et fint område å sykle i. Her kan sykling kombineres med slott og interessant vin. Les Decanters guide “Cycling in the Loire”.

Litt lenger sør passerer rytterne gjennom Haut-Poitou. Det er et ganske lite område hvor det produseres hvit-, rosé og rødvin fra flere forskjellige druer. Vinen er vanligvis frutktig, og bør drikkes ung.

Herfra til mål er det ikke mye mer vin å hente. Dagens målby er Limoge. Ved utbruddet av første verdenskrig konstaterte den franske øverstkommanderende, marskalk Joseph Jacques Césaire Joffre at mange av offiserene i den franske hæren var ganske ubrukelige. Mange hadde fått sine offisersgrader nærmest som hedersbevisninger gitt til overklassens sønner, som på ingen måte hadde fått dem for sin militære innsats. Han beordret mange av disse til Limoge. Det var et sted lengst mulig unna alle krigshandlinger, så her kunne disse offiserene ikke gjøre noen skade. Etter dette har man på franske fått uttrykket limoger, altså å limogere. Dette betyr at folk i høye posisjoner “forfremmes” sidelengs, og får en stilling som i praksis er ubetydelig og hvor de er uskadeliggjort.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.