Les Vins du Tour de France 2016 — 5. etappe. Limoges — Le Lioran

Jeg ville ikke ha satset på Marcel Kittel i går. Men som alltid: Peter Sagan er der oppe og plukker poeng til den grønne trøyen, selv om han ikke vinner. I dag møter rytterne noe annet. Dette er en liten forsmak på fjellene som venter i dagene som kommer. Her er det stigninger mot slutten som gjør at de typiske sprinterne ikke henger med. Men Peter Sagen kan godt være der. Og vi kan håpe på Edvald Boasson Hagen.

TdF2016_05Vi skal nå over Massif Cetral, med målgang i skiområdet Le Liorian. Her er det vanskelig å finne vin av interesse. Jeg har heller ikke lykkes med å finne noe øl som virker interessant.

Jeg tar heller med noe av det som ofte produseres i slike franske fjellområder: Ost. Osten Cantal er en av Frankrikes eldste oster. Den skal ha vært produsert siden gallertiden. Det er en halvhard ost, laget på kumelk og formet som en sylinder.  Osten kan minne om Cheddar. I området hvor den produseres, mener man at det var her engelskmenn i sin tid lærte å lage ost, slik at dette er originalen til Cheddar. Jeg går ikke nødvendigvis god for den historien.

Noen andre oster som er verdt å nevne, og ikke minst å smake på, er Saint Nectaire og Bleu d’Auvergne.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.