Les Vins du Tour de France 2016 — 6. etappe. Arpajon-sur-Cère — Montauban

Jeg var overrasket over at de andre lagene lo et brudd med en så sterk rytter som Greg van Avermat få så stort forsprang.  Han er ikke noen trussel mot sammenlagtkandidatene. Men det forspranget han har, må kjøres inn. Jeg tror Greg van Avermat beholder den gule trøyen også etter dagens etappe, I dag skal rytterne ned fra Massif Central. Det er noen 3. og 4. kategoristigninger. Men det går mer ned enn opp, og avslutningen er helt flat. Så det blir nok spurtoppgjør i dag også.

TdF2016_06Vi må ta noen avstikkere bort fra etappen for å finne interessant vin. Drar vi rett vestover fra mellomsprinten, og rett nordover fra målbyen, vil de to linjene krysses i Cahors. Cahors er kjent for en kraftig rødvin produsert på Malbec, som lokalt calles Cot. Cahors ligger langs elven Lot, som renner ut i Garonne, som renner ut i havet ved Bordeaux.

Cahors og mange av de andre vinproduserende områdene i denne regionen, kom i skyggen av Bordeaux. Går vi et par hunder år tilbake i tid, var ikke Bordeaux et område for produksjon av kvalitetsvin. Inntil man fikk drenert områder, produserte de en ganske tynn vin. Men Bordeaux var en stor havneby, strategisk plassert der elvene Garonne og Dordogne renner ut i havet. Transport av vin fra vinproduserende områder inne i landet, gikk stort sett langs elver ut til Bordeaux. Man var ikke så nøye med opprinenlsen den gangen, og kraftigere vin fra bl.a Cahors ble blandet med Bordeauxvin for å forbedre denne — og den ble solgt som Bordeauxvin. I Bordeaux ville man heller ikke skipe ut vin fra andre før de hadde fått solgt sin egen. Dermed ble vin fra Bordeaux kjent i eksportmarkedene, særlig i England. Men andre viner forble ukjente.

Målbyen Montauban ligger et lite stykke nord for Toulouse. Syd og vest for målbyen Montauban finner vi vinområdene Fronton, Lavilledieu og Saint-Sardos.

I Fronton produseres en velrenommert rødvin laget av druen Negrette. Det er en drue med lite tanniner og lav syre,  som gir en vin som er god og drikke ung. Men den oksyderer lett, og tåler lite lagring. Noen kaller vinen for “Toulouses beaujolais”.

Nordvest for Fronton ligger Lavilledieu. Rødvin herfra er laget mange forskjellige druer, og ingen drue får dominere, noe som gjør at den ikke får en klart identifiserbar karakter.

Saint Sardos ligger vest for Fronton. Her har det vært produsert vin lenge. Det er dokumentert vinproduksjon fra etableringen av klosteret Grandsleve i 1114. Det produseres rødvin og rosévin. De viktigste druene er Syrah og Tannat, supplert med Cabernet Sauvignon og Merlot.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.