Les Vins du Tour de France 2016 — 7. etappe. L’Isle-Jourdain — Lac de Payolle

Vi nærmer oss fjellet, og rytterne skal for første gang i år over en av de klassiske toppene i Pyreneene: Col d’Aspin.

TdF2016_07Inn mot fjellene er det alltid vanskelig å finne interessant vin. Etappen starter litt vest for Toulouse, og det er ikke andre interessante vinområder her enn de vi var innom i går. Er det tomt for vin, da får man gå ut etter øl.

Så mye er det ikke å finne av det heller.Jeg har funnet to bryggerier. Det ene er Bière Quin te Vas i Saint pe de Bigorre,  som strengt tatt ligger nærmere morgendagens etappe enn dagens. Men i morgen finner vi vin, så vi tar det med i dag. Jeg leste en omtale av deres Ambrée på nettsiden Paradis Biere, og den var ikke så veldig oppløftende.

Et annet bryggeri  er Brasserie Artisanale des Pyrénées, som ligger litt øst for der rytterne starter på stigningen opp til Col d’Aspin. Men jeg har ikke funnet ut stort om det bryggeriet, heller ikke omtaler av deres øl. Så det ser ut til at vi må forbli tørste langs denne etappen.

Som nevnt møter rytterne i dag det første klassiske Pyereneefjellet, Col d’Aspin, så jeg tar med et bilde av en syklist som nyter utsikten etter å ha tatt seg opp til toppen.. Selv var jeg der med bil, ikke på sykkel.

SIMG_4256_DxO

Her er vi ved målområdet. Skiltet forteller at man må ha fiskekort for å fiske i Lac de Payolle, som ligger litt utenfor billedkanten til venstre.

SIMG_4250_DxO

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.