Les Vins du Tour de France 2016 — 8. etappe. Pau — Bagnères-de-Luchon

Nok en flott seier fra Stephen Cummings, en rytter jeg først la merke til da han vant på en flott måte i Mende i fjor. Nå er det Pyreneene for alovor, med Tourmalet. samt to førstekategori og en andrekategori stigning. Nå må sammenlagtkandidatene vise kortene sine. Greg van Avermaet har en ledelse på 6:36. Men fra Julian Alaphilippe på andre plass ned til uheldige Richie Porte på 23. plass er det bare 1:51. Vi bør se noen angrep fra de som har ambisjoner i sammendraget på dagens etappe,  Det er 18 km utfor fra den siste toppen til mål, men det bør være mulig å få tidsdifferanser som ikke kjøres inn på denne strekningen.

TdF2016_08Pau er en av de mest besøkte byene i Touren, hvilket betyr at vi ofte har tatt med oss vin derfra på veien mot fjellet. I Pau er det en park Le Tour des Géants, hvor det er en søyle for hver vinner i Tour de France. Lance Armstrong har fortsatt sine søyler, men det står på dem at han er fratatt seieren. Jeg tror det er omtrent herfra etappen starter, men det er jeg ikke sikker på.

SIMG_4217_DxO

Et av de mest kjente vinområdene nær Pau er Jurançon. Denne gange skal rytterne en rute ut av Pau som ikke tar dem gjennom dette vinområdet, men vi avlegger det et besøk likevel I dag møter vi fjell for alvor, og i de fjellene er det lite vin å finne.

Jurançon er et land­skap med åser og daler som stor sett går i nord-syd ret­ning. Vinen dyr­kes for det meste i åsene. Området ligger slik at det ofte nyter godt av føhnvind fra Spania, i tillegg til mye sol. Det gir druer med mye suk­ker og det pro­du­se­res mye søt vin.

I Jurançon har det vært dyr­ket vin lenge. Om jeg husker historien rett, var det pilegrimer på vei hjem fra Santiago de Compostella som hadde med seg vinstokker fra Spania til bl.a. dette området. Pilegrimene har betydd mye for utbredelse av bl.a. vin i Europa. Vin fra områ­det er nevnt i teks­ter fra 998. Det var her uttryk­ket “cru” først ble tatt i bruk ved klas­si­fi­se­ring av vin. Det skjedde på 1300-tallet.

Det pro­du­se­res to hoved­ty­per av vin, begge hvite. Den ene er Le Jurançon som er søt og Le Juran­con Sec, som er tørr — slik nav­net sier. De er laget på dru­ene petit og gros man­seng og petit courbu. Dru­ene til den beste søte Le Jurançon høs­tes sent, gjerne så sent som i novem­ber eller desem­ber. Dette gir over­modne druer med mye sukker.

Vin­mono­po­let har tre Jurançon-viner i sine lis­ter. Av disse er en tørr og to søte. En av dem kommer på halvflakse. Søt vin er ikke noe man drik­ker mye av. Jeg foretrekker å kjøpe halvflasker av slik vin.

Jeg tar med to Jurançon-viner jeg har kjøpt til tid­li­gere etap­per når touren har vært innom her. Begge er pro­du­sert av Urou­lat.

Ved star­ten av dagens etappe kan vi finne mye god vin. Men når vi kom­mer inn i fjel­lene er det best å nyte medbragt.

Jurançon overlapper for en del med Béarn, men Béarn omfatter også et område nordøst for Pau. Béarn er nok mer kjent for sausen béarnaise enn for vin. Men vi holder oss til vinen. Druene som brukes er de som man kjenner fra Jurançon og fra området Madiran, som vi ikke er innom i år. det er de hvite petit og gros manseng, courbu, sauvignon, lauzet og carmalet. I tillegg sjeldne Moncade.

På denne etappen skal rytterne innom byen Lourdes, kjent som Den katolske kirkes Disneyland. Vannet i stedets kilde skal angivelig ha mirakelvirkninger. Det er nesten grotesk å besøke stedet, hvor syke mennesker kommer i et desperat håp om å bli helbredet. I en del andre byer har man sykkelfelt. I Lourdes har man rullestolfelt for de som skal trille fram til mirakelkilden. Selv har jeg en boks peppermyntesukkertøy laget med hellig vann fra Lourdes. Men jeg har ikke erfart at de hjelper noe bedre enn annet hvis jeg har vondt i halsen.

I det minste de litt overtroiske, og særlig katolske syklister, burde vel fylle opp drikkeflaskene med mirakelvann til dagens etappe, og bruke det når de blander sportsdrikk til flaskene. Nå har vel El Diablo pensjonert seg, så rytterne trenger ikke gjøre som den katolske og overtroiske italienske rytteren Gigi i den noen år gamle sykkeltegne­se­rien Le Tour de France:

TdF_Gigi_Lourdes

Jeg hadde planer om å ta turen over noen av disse fjellene i mai, dog med bil og ikke på sykkel. Men våren kommer sent i fjellet. Så vi måtte stort sett holde oss i lavlandet.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.