Les Vins du Tour de France 2016 — 9. etappe. Vielha Val d’Aran — Andorre Arcalis

Chris Froome som etappevinner og i gult, kanksje litt tidligere enn planlagt. I dag går etappen i Spania og Andorra, med målgang i Andorra. Det skiler drøyt to minutter mellom ledende Chris Froome og Richie Porte på 18. plass, og ytterligere et drøyt minutt ned til Alberto Contador. I dag er det nye topper, og avslutning på toppen av en høykategori stigning. Så vi må regne med nye angrep.

TdF2016_09Det kan være stor forskjell mellom den spanske og den franske siden av Pyreneene. Det kommer varm og tørr luft sørfra mot de sydvendte siden av Pyreneene. Som nevnt har man ved Pau en føhnvindeffekt. Men på fransk side danner Massif Central (Montagne Noir) og Pyreneene en trakt om konsentrerer den ofte kjølige og fuktige atlanterhavsluften som kommer vestfra. Når den treffer fjellene i trakten, presses den opp og nedkjøles, og den gir fra seg regn. Mitt inntrykk er at det svært ofte er tåke og regn på den franske siden av Pyreneene. Jeg synes dette satellittbildet fra NASA gir et godt bilde av topgrafien ved Pyrénéene, og det viser “trakten” mellom dette og Massif Central.

Jeg må erkjenne at jeg ikke er veldig godt kjent med spanske viner. Vi er fortsatt ganske høyt oppe i fjellet, og et stykke fra de mest kjente spanske vinområdene. Det som synes å ligge nærmest er Coster del segre. Men om jeg tolker kartene rett, går etappen litt nord for dette vinormåde, i alle fall nord for de viktigste delene. Ifølge Hugh Johnson og Jancis Robinson har Granacha (som jeg gjerne betegner med det franske navnet Grenache) og Macabeo et stort potensiale i dette området. Men det dyrkes i stor grad Tempranillo og internasjonale druer.

Hovedstaden i Andorra, Andorra la Vella, fremstår som en stor taxfree butikk. Som et lite land klemt mellom to store, kan det leve godt med et lavt avgiftsnivå, så lenge folk fra andre land legger igjen mye penger i landet. Etter at resten av den vestlige verden hadde innført restriksjoner på røyking, og i stor grad begrenset markedsføringen, var det i Andorra reklame for og nærmest pallesalg av sigaretter sist jeg var der, i 2010. Om jeg husker rett, ble man også tilbudt smaksprøver.

SIMG_2560_DxO

Jeg kan ikke si at Andorra er et spennende sted å besøke. Men det er ikke lett å krysse Pyreneene. Andorra ligger i et pass hvor det er mulig å krysse. Når jeg har vært i Andorra noen ganger har det først og fremst vært fordi dette har vært en av ganske få ruter mellom Spania og Frankrike. Skjønt første gangen var jeg der mest av nysgjerrighet. Jeg er fascinert at slike mikroland. I et Europa hvor landene for en stor del har vært i mer eller mindre konstant krig med hverandre gjennom mange hundre år, hvordan har de overlevd uten å bli knust av eller mellom europeiske stormakter?

Det er den strategiske beliggenheten som har gjort at landet ligger der og har fortsatt som en slags selvstendig stat. Verken Frankrike eller Spania kunne akseptere at et så strategisk område ble en del av det andre landet. Derfor ble det etablert som et coprincipat, styrt av to prinser. Den ene er den franske presidenten, den andre er biskopen i den spanske provinsen Urgell. Vissnok var det slik at de to prinsene etter denne avtalen hadde rett til en natt i året med den peneste jenta i Andorra. Om det er noe som fortsatt er oppretthold og som praktiseres, vet jeg ikke — men jeg tviler i alle fall på at det er noe som skjer offisielt. For ikke mange årene siden ble det innført en form for demokrati i Andorra, med stemmerett for de som bor der. Men jeg kjenner ikke detaljene i Andorras statsforfatning.

Mange reiser på dagstur fra Spania og Frankrike for å handle i Andorra. Tollkontrollen inn til Spania og Frankrike er ganske nitid. Det kan det en idé å reise inn i Andorra på ettermiddagen, overnatte der og reise videre formiddagen etter. Da unngår man de lange køene inn, og ikke minst gjennom tollkontrollen ut. Selv om folk som ikke er fra Spania eller Frankrike ikke kontrolleres like nøye, havner man i den samme køen. Reiser man i den norske sommerferietiden, er det absolutt lavsesong i Andorra. Man kan derfor overnatte billig i Andorra på denne tiden av året. I tillegg til shoppingturisme, har “Privat banking”, som er en forskjønnende omskriving av “Skatteparadis” vært en viktig inntektskilde for Andorra. Andorra ligger i et pass med bratt fjell på begge sider. Skiturisme er også viktig i Andorra. Bildet nedenfor er utsikt omtrent fra der dagens etappe går i mål, Arcalis.

SIMG_2580_DxO

Etter denne etappen er det hviledag. Jeg er ikke overbevist om at Andorra  er stedet jeg ville ha foretrukket for en dags pause. Særlig mye interessant vin er det ikke her, så vi tar også en dags pause.

Jeg vil bruke en del av hviledagen til å kjøre til Washingdon Dulles International Airport, for å fly tilbake til Frankrike. Jeg håper på å være tilbake i vår leilighet tidsnok til å kunne se slutten på neste etappe.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.