Les Vins du Tour de France 2016 — 14. etappe. Montélimar — Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux

Store etapperitt vinnes i fjellene og på tempoetapper. Det er bare her man kan vinne nok tid til at det gir utslag av betydning. Med uhell kan man tape dem på alle etapper. Som Adam Yates sa etter gårsdagens etappe: “If you have a bad day, you can loose minutes.”

Men over til Dagens etappe. Det er en småkupert etappe på østsiden av Rhônedalen.

Mistralvinden blåser fortsatt i Rhônedalen. Det kan bli en utfordring i dag. Jeg syklet ned Rhônedalen for ca tre uker siden. Jeg fulgte i hovedsak ruten ViaRhona, som følger elven lenger vest enn dagens etappe. Jeg syklet Lyon — Valence og Valence — Avignon. Da var det også vind. Men jeg syklet sørover, og da hadde jeg vinden som medvind — eller “gode bein” som medvind gjerne oversettes til. Jeg vekslet mellom å sykle på høyre og venstrebredden av Rhônen. Jeg ville innom dagens startby, da det var en av byene i området som jeg ikke hadde besøkt før. Det ble bare en kort visitt for lunsj. Da jeg krysset Rhônen for å komme fra høyrebredden over på venstrebredden for å komme til Montélimar, var sidevinden ubehagelig kraftig. En sykkel som er lastet med 15 kg bagasje er litt vanskeligere å håndtere i kraftig sidevind enn en sykkel uten bagasje. Da jeg skulle inn til Montélimar, måtte jeg sykle et stykke nordover mot vinden. Det var tungt. Hvis rytterne får Mistralen imot, kan det bli en tung etappe. Og det vil være vanskeligere for et brudd å komme seg løs.

TdF2016_14Vi skal gjennom den nordre delen av Rhônedalen. Etappen går litt øst for vinmarkene. Men ikke lenger unna enn at vi kan holde oss i disse vinmarkene. Startbyen Montélimar regnes som den nordlige avslutningen av det sydlige Rhône. Da jeg var i byen for knapt tre uker siden, hadde de allerede begynt å forberede seg til Tour de France festen. Jeg var litt overrasket ove rat de hadde utstyrt syklisten i gul trøye med ryggsekk.

20160627132930

Helt korrekt er det likevel ikke at Montélimar er den nordligste delen. Områdene ved Saint-Julien en Saint-Alban og Livron-sur-Drôme på hver sin side av Rhônen der elven Drôme renner ut i Rhônen regnes også til Côte-du-Rhône. Men det er små områder. Men jeg minner om den hvitvinen fra Ardeche,  som jeg nevnte i går, som produseres på høyrebredden, omtrent på høyde med Montélimar.

Først når vi kommer til Valence, kommer vi igjen inn i klassifiserte vinområder. Men de fleste klassifiserte vinområdene ligger på høyrebredden, mens dagens etappe går et stykke inne i landet på venstrebredden.  Jeg minner om det jeg skrev i går om at Rhônedalen er en riftdal, og at geologien er ulike på høyre og venstrebredden. Det er på Massif Central siden vi finner interssant vin.

Vi kan ta vinområdene i den nordre delen av Rhône. Vi starter ved Valence. Her finner vi lengst syd Saint-Péray. Her lages det hvitvin og (hvit) musserende vin, på druene marsanne og roussanne. Den musserende vinen lages med tradisjonell meteode, altså med annengang gjæring på flaske. Jeg tar igjen med en video fra KulTour, hvor de besøker Domaine Tunnel i Saint-Péray.

LItt lenger nord kommer vi til Cornas. Det er et område hvor det kun produseres rødvin, med 100% Syrah. Vanligvis kan det ikke lages endrueviner i disse klassifiserte områdene, så Cornas representerer et unntak.

På høyrebredden kommer vi så til Saint-Joseph. Rødvinen lages med Syrah som hoveddruen, som skal utgjøre minst 90% av vinen. Det er tillatt med inntil 10% marsanne og roussanne (hvite druer) i vinen. Hvitvin lages med marsanne og roussane. Marsanne utgjør omtrent 95% av de hvite druene.

På venstrebredden finner vi her Hermitage og Crozes-Hermitage. Hermitage, som skal ha minst 85% syrah, regnes som en maskulin vin. Den er kraftig, tanninrik og kan (og bør) lagres ganske lenge.

20160626190400

Hermitage omkranses av Crozes-Hermitage. Hermitage og Crozes-Hermigate ligger ved byen Tain-Hermitage, hvor vi også finner ganske eksklusive sjokoladeprodusenten ValRhona.

20160626191500

Det er interessant at de enenste klassifiserte vinområdene på Rhônens venstrebredd i dette området er Hermitage og Crozes-Hermitage. Dette er områder som geologisk hører til høyrebredden, men en forkastning har gjort elven går vest for området, og dermed har plassert det på venstrebredden.

Fortsetter vi nordover på høyrebredden, kommer vi inn i et område hvor Saint-Joseph og Condrieu overlapper, før det bare blir Condrieu.

20160626140259

I Condrieu produseres det kun hvitvin, av viognier. Jeg tar også med Château-Grillet, som er Frankrikes nest-minste appellasjon, i den nordre delen av Condrieu. Viognier er her på sitt beste, og viner laget av denne druen på sitt dyreste. Jeg liker viner av viognier til hvitt kjøtt. Men den anbefales også til kald og grillet hvit fisk, samt asiatisk mat.

Helt i nord, på høyde med Vienne, finner vi Côte-Rôtie. Her produseres det rødvin baset på Syrah, som skal utgjøre minst 80% av vinen.

20160626130038

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.