Les Vins du Tour de France 2016 — 17. etappe. Bern — Finhaut-Emosson

Det var selv­sagt frust­re­ren­de for en nord­mann at Alex­an­der Kristoff var ca 3 cm bak Peter Sagan da de krys­set mål­lin­jen. Men det er første­mann over lin­jen som vin­ner, og jeg unner Peter Sagan en sei­er frem­for sin 18. andre­plass. Jeg så det på fransk TV. De utrop­te også Alex­an­der Kristoff som vin­ner, inn­til de så mål­foto. Og Peter Sagan var sik­ker på at han had­de fått nok en andre­plass. Men Kristoff på and­re og Sond­re Holst Enger på tred­je, det er ikke dår­lig uttel­ling. I and­re idret­ter hvor det er stor inter­na­sjo­nal kon­kur­ran­se, er man gjer­ne kjempe­for­nøyd om en nord­mann kva­li­fi­se­rer seg til finalen.

Vi er fort­satt i Sveits. I dag vil ryt­ter­ne få erfa­re noe av det som Sveits er kjent for: Fjell.

TdF2016_17 Con­ti­nue read­ing Les Vins du Tour de Fran­ce 2016 — 17. etap­pe. Bern — Fin­haut-Emos­son