Les Vins du Tour de France 2016 — 20. etappe. Megève — Morzine-Avoriaz

I dag skal alt som ikke alt er avgjort, skal avgjøres. Søndagens etappe er parade og spurternes kamp om å vinne på Champs Éllysées. Chris Froome vinner, om han unngår alvorlig uhell. Ingen kan frata Peter Sagan den grønne trøyen, så han trenger bare å komme seg tli mål i Paris. Rafal Majka synes å ha et solid grep om klatretrøyen, uten at jeg har regnet på om noen i alle fall i teorien kan true den. Louis Meintjes tok et halvt minutt på Adam Yates på gårsdagens etappe. Så Adam Yates ledelse på ca to minutter i kampen om den hvite ungdomstrøye, er nok ikke betryggende. Det skiller ca tre og et halvt minutt mellom andre og tiende mann i sammendraget, så kampen om pallplassene er fortsatt ganske åpen.

I går var det dramaitkk med flere velt og en del ryttere som måtte bryte på grunn av skader. I dag kan det bli mer av det samme. Etappen i dag er omtrent like kort, eller lang, alt etter som man ser det, som i går. Det er omtrent like mye opp og ned Men i dag er det ikke avslutning på topp, men etter en nedkjøring fra den siste toppen. Værmeldingen sier at være vil bli omtrent som i går. Hvis veien er våt og glatt, og det står om en pallplass, da kan den site utforkjøringen ned til Morzine bli farlig.

TdF2016_20Dette er heller ikke et vinområde, mer enn det vi har vært i de siste dagene. Og når sant skal sies, så har vi egentlig vært i det samme område. Men som jeg har sagt noen ganger, hender det vi finner vin nede i dalene.

Når rytterne kommer ned i dalen etter den første av de to førstekategoristiningene, og begynner klatrningen mot den neste, sykler de gjennom Côte d’Arve. Arve er den elven som renner gjennom dalen, og ut i Lac Leman litt øst for Geneve.

Côte d’Arve er en sydvendt skråning som får mykje lys og mykje varme, og som gjør det mulig å dyrke vin akkurat her. Det produseres mest musserende vin, bl.a. med den lokale druen Gringet, sammen med la mondeuse blanche, la grosse roussette og le bon blanc. Det beste området er Ayze. Kartet over dagens etappe er ikke detaljert nok til at jeg kan se om den går gjennom dette området eller ikke. Men de er i alle fall ikke langt borte. Den musserende vinen herfra kalles ofte champagne savoyard, med det er selvfølgelig ikke en betegnelsen produsentene får lov til å bruke. I området lages også noe vanlig hvitvin. Men produksjonen er liten.

Les vins du Tour de France 2016

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.