Rhinruten dag 9, 2. august: Hviledag i Strasbourg

Som jeg skrev i går: Etter 6,5 dag og 623 kilo­me­ter på syk­kel, var det på tide å leg­ge inn en hvile­dag. Skal man ha en hvile­dag, må man leg­ge den et sted hvor man gjen­re kan ten­ke seg opp­hol­de seg (minst) en dag. Stras­bourg er et slikt sted.

Det var litt uvant med til­nær­met nor­ma­le mor­gen­ru­ti­ner i dag, som å ta en dusj på mor­nin­gen. Det er ikke noe stort poeng å dusje før man skal ut på lang syk­kel­tur. Så ruti­nen har vært å dusje når jeg har kom­met fram etter dagens tur. Da tren­ger man vir­ke­lig en dusj! (og en øl).

Førs­te post på pro­gram­met på en hvile­dag er å fin­ne et vak­se­ri og få vas­ket alle klær­ne, bort­sett fra akku­rat de man har på på hvi­el­da­gen. Jeg har hånd­vas­ket syk­kel­tøy­et etter hver syk­kel­e­tap­pe. Det hjel­per, men helt rent blir det ikke. Når man bare har på “sivilt tøy” til fro­kost og etter at man har kom­met fram og har fått dusjet, tren­ger man ikke ren skjor­te hver dag. Men det må vas­kes det tøy­et også.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 9, 2. august: Hvile­dag i Stras­bourg