Rhinruten dag 12, 5. august. Restitusjon i Rheingau

Det førs­te jeg måt­te få gjort etter fro­kost, var å få den ver­ste møk­ka av syk­ke­len.  Dess­uten vil­le jeg få byt­tet kje­det. Jeg had­de syk­ke­len inn­om et verk­sted i La Gran­de Mot­te for en sjekk før jeg star­tet på turen. De sa at kej­det var slitt og bur­de byt­tes. Men de had­de ikke kje­de for 11-girs kas­sett, så de kun­ne ikke byt­te det. Det er over 900 km siden, og på gårs­da­gens våte tur, syn­tes jeg å mer­ke at det var slitt. Og våt sand og gjør­me blir sli­pepas­ta i ale beve­ge­li­ge deler, som f.eks. et kje­de. Så jeg tok turen til byens Radhaus.

20160805113413

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 12, 5. august. Resti­tu­sjon i Rhein­gau