Rhinruten dag 16. 9. august. Flatt og sykkelvennlig, men litt kjedelig landskap

Jeg had­de ikke så mye mer å gjø­re i Nij­me­gen. Jeg er ikke noe utpre­get mor­gen­menns­ke, og synes egent­lig det er gans­ke greit om jeg kla­rer å kom­me meg av går­de rundt kl. 10. Jeg had­de egetn­lig ikke noe mål annet enn å dra i ret­ning Rot­ter­dam så vikk jeg se hvor langt jeg kom.

En detal­je fra hotel­let. I syk­kel­ga­ra­sjen had­de de opp­legg for å lade bat­te­ri­er til elsyk­ler. Nå had­de ikke jeg behov for det. Men klart pluss­po­eng til Hotel Mercu­re i Nij­me­gen. (også pluss­po­eng for juice­presse­ma­skin i fro­kost­sa­len, med bed­re appel­sin­ka­pa­si­tet enn hotel­let i Strasbourg).

20160809102815

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 16. 9. august. Flatt og syk­kel­venn­lig, men litt kje­de­lig land­skap