Rhinruten dag 18, 11. august: Fremme (nesten)

Når det er grått, kjø­lig og det reg­ner, har fro­kos­ten en tendens til å bli eks­tra lang. Kank­sje er det på tide å opp­da­te­re seg om hva som har skjedd i ver­den, og lese noen nett­avi­ser? Med en kropp som begyn­ner å bli sli­ten etter 1.300 km på syk­kel, er det ikke vel­dig fris­ten­de å leg­ge ut på syk­kel­tur i regn­væ­ret. Alt er mye bed­re når det er fint vær og sol. Men som van­lig er den berøm­me­li­ge “dør­stokk­mila” den tyngs­te, også når man skal  ut og syk­le i regn­væ­ret. Hvis man er kledd for regn, er det ikke så ille så len­ge det ikke reg­ner alt­for mye.

Min erfa­ring er at det går greit i 3–4 timer. Er det len­ger enn det, blir man våt uan­sett. Skal man syk­le en kort dis­tan­se, kan man ha regn­tøy som er helt tett. Men syk­ler man len­ger, blir man våt fra inn­si­den når ikke noe fuk­tig­het slip­per gjennom.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 18, 11. august: Frem­me (nes­ten)

Rhinruten dag 17, 10. august. Ved reisens mål: Havet

I dag kom jeg til rei­sens mål, der Rhi­nen ren­ner ut i havet ved Hoek van Hol­land. Men turen er ikke slutt. Jeg må fort­satt kom­me meg til Amster­dam. Mer om det­te sene­re. Man blir visst litt men­talt ska­det av å hol­de på som det­te,  for jeg gri­per meg selv i å ten­ke at det ble bare 78,4 km, som egent­lig er en gans­ke bra dagsetappe.

_20160811_003055

Jeg fant i løpet av dagen ut at Goog­le-damen er humør­syk. Uan­sett hvor tål­mo­dig jeg var med hen­ne, nek­tet un å snak­ke til meg. Det var bare kling-klang lyder.

Con­ti­nue read­ing Rhin­ru­ten dag 17, 10. august. Ved rei­sens mål: Havet