Frank Rossavik tryner om sykkel

Aften­pos­tens uten­riks­kom­men­ta­tor har prøvd seg med en kom­men­tar om hjem­li­ge for­hold, nem­lig om folk som syk­ler i Oslo. Som Sven Egil Omdal treff­sik­kert skri­ver på Twit­ter:

Noen gan­ger blir en uten­riks­kom­men­ta­tor så lei mang­len­de respons at han går løs på syk­lis­te­ne bare for å kjen­ne at han lever.”

Syk­lis­ter er “Pes­ten på to hjul”, skri­ver Frank Ross­a­vik, og beve­ger seg rett ned på kom­men­tar­feil­nivå. Han slen­ger ut påstan­der, uten noen form for fakta­sjekk. Det var ikke en utred­ning, skri­ver Frank Ross­a­vik. Det var en kom­men­tar. Han er kom­men­ta­tor i Aften­pos­ten. Er det slik han skri­ver sine kom­men­ta­rer? Blås ut, uten fakta­sjekk? For det er vel hel­ler ikke utred­nin­ger han skri­ver om utenrikspolitikk?

Frank Ross­a­vik for­sva­rer seg med det som mob­be­re all­tid for­sø­ker å for­sva­re seg med: Har dere ikke humo­ris­tisk sans? Tåler dere ikke en spøk? Du har ingen frem­tid som humo­rist, Frank Ross­a­vik. Jeg er ikke i stand til å fin­ne noe som kan har vært ment som en mor­som­het i kom­men­ta­ren. Det er ikke en gang dår­li­ge vit­ser à la Pål Tho­re­sen. Men kan­skje Frank Ross­a­vik mener at å het­se syk­lis­ter er mor­somt uan­sett? Det­te er “humor” godt under nivå­et der homo­ha­te­re for­tel­ler dår­li­ge homsevitser.

Con­ti­nue read­ing Frank Ross­a­vik try­ner om syk­kel