FrP-politiker langer ut mot syklister

lan­ger ut mot syk­lis­ter i Bud­stik­ka. Hun opp­sum­me­rer sine krav til syk­lis­ter i føl­gen­de punkter:

Føl­gen­de mini­mum må til: Con­ti­nue read­ing FrP-poli­ti­ker lan­ger ut mot syk­lis­ter