Norges eldste heter Ulf Hordvik og bor på Frogner

Hvis vi skal tro Wikipedia er eldste nålevende person i Norge 107 år gammel, og den som har blitt eldst ble 112 år og 61 dager. Men man skal ikke alltid tro Wikipedia.

Facebookgruppen for frognerfolk som mener at folk med bil er  viktigere enn andre mennesker, og at de derfor skal kunne legge beslag på alt felles veiområde til enten å kjøre eller hensette sine biler uten å måtte dele med andre og uten å betale, skriver denne Ulf Hordvik:

“Når dere i dag med et pennestrøk tar bort parkeringen min, en parkering jeg har brukt i 100 år, hvor skal jeg da parkere bilen min?”

Nå var det kanskje ikke så nøye med førerkort og aldersgrenser i 1917. Men jeg vil tro at det også den gang var vel tidlig at 7-åringer eide og parkerte biler i gaten. Så han må i alle fall være eldre enn de 107 år som Wikipedia sier er Norges eldste nålevende. Jeg vil tro at folk også i 1917 var eldre enn 12 år da de anskaffet bil. Så han må være eldre enn den eldste som i følge Wikipedia har levd i Norge.

Ulf Hordvik er en usedvanlig sprek 110++ åring. For han nøyer seg ikke med å parkere sin bil der han har parkert den i 100 år. For han fortsetter:

“Til daglig går jeg, løper, sykler, eller så bruker jeg og min familie kollektiv. “

Han må, i alle fall inntil nylig, også ha klart å være aktiv i sengen. For han skriver:

“Barna mine vil ikke få noen tryggere skolevei av dette [røde sykkelfelt].”

Hadde det ennå vært olderbarn eller tippolderbarn. At en 110++ åring har barn i skolepliktig alder, det må nærme seg en medisinsk verdenssensasjon. Det er underlig at det ikke har vært mange og store medieoppslag om denne sensasjonelt spreke gamlingen.

Denne spreke 100++ åringen mener åpenbart at parkering er en menneskerett, og at det er en offentlig oppgave å stille dette til hans og hans naboers disposisjon, når han skriver:

“Jeg og mine naboer er allerede blant dem som i minst grad bruker bil. Men mange av oss har også et stort behov for bil. Kanskje jobben ligger slik til at kollektiv ikke er et reelt alternativ? Eller for fritidsreiser til steder der kollektiv ikke er mulig. Det må være slik at også vi skal kunne bli boende i byen vi er glad i. Jeg skulle forsåvidt gjerne har parkert innendørs under tak, slik en kan i moderne boligstrøk. Men slik er det ikke byen min bygget der jeg bor. Når dere i dag fjerner parkeringen min, hvor skal jeg da parkere bilen min?”

Det er noen enkle svar på dette. Det er faktisk fullt mulig å ha bilen “parkert innendørs under tak”, også om man bor på Frogner. Men det koster å være kar. Hvis man velger å bo i et av byens dyreste boligområder, da må man regne med at også parkerings- eller garajseplass koster. Vi betalte rundt 3.000 kr per måned for garasjeplass på Frogner, inntil vi solgte bilen for fem og et halvt år siden. Jeg tror at det er ganske rimelig, til Frogner å være. Egentlig begynte vi å vurdere om vi skulle bytte ut vår da 14 år gamle bil og kjøpe ny. Men jeg begynte å regne på hva det egentlig kostet å ha bil. Å ha bil kostet mer enn det smakte, og var ikke verdt prisen selv om vi sikkert ville hatt råd til å fortsatt eie bil. Hvis man synes det blir for dyrt, må man gjøre et valg, og det valget kan bli Frogner eller bilen? Hvis man synes det er for dyrt, kan man i alle fall ikke kreve at kommunen skal subsidere fattige frognerbileiere med gratis parkeringsplass.

De som prioriterer å bli boende og beholde bilen, bør innse i hvilen retning verden beveger seg. 110++ åringen Ulf Hordvik skrive sitt innlegg som en hilsen til MDG, som om dette skulle være et sært MDG-påfunn. Byrutene for sykkel, som dette er en del av, ble foreslått av byrådet som besto av Høyre, Venstre og KrF, og ble vedtatt av et bystyre hvor det var borgerlig flertall. Frognerbilistene sov sin Tornerosesøvn, sikkert i trygg forvissning om at dette ikke kom til å berøre dem, og klaget høylydt da det gikk opp for dem at det sittende byrådet faktisk hadde til hensikt å gjennomføre det tidligere bystyrets vedtak. At Høyre snudde rundt, og når vil hindre gjennomføring av deres eget vedtak, det får man bare ta til etterretning.

Ser vi oss om i verden, ser vi at Norge og Oslo ikke på noen måte leder an her. I alle byer av noen størrelse ser vi at man har erkjent at gateareael ikke kan brukes til hensetting av biler. Det som nå er i ferd med å skje i Oslo, er del av en internasjonal trend, hvor vi er litt bakpå. Man må regne med økt etterspørsel etter garasjeplasser og parkeringsplasser, så man bør slå til mens det fortsatt finnes noen ikke altfor langt borte.

Når man er “blant dem som i minst grad bruker bil”, da er et en ganske unødvendig luksus å ha en “kjekt å ha bil” stående parkert rett utenfor døren. Behagelig, jada. Det er mye luksus som er behagelig, om enn ikke nødvendig. Når man uansett bruker bilen lite, da vil man på en enkel og rimelig måte kunne dekke det behovet med bil fra Bilkollektivet eller andre bildelingsordninger, kombinert med leiebil. Det er et bekymringsfritt bilhold, og man skal kjøre mye før det blir like dyrt som å eie bil.

Det er kanskje litt strengt å kreve at en 110++ åring skal måtte gå eller sykle et stykke for å kunne hente sin bil. Men når han skryter slik:

“Til daglig går jeg, løper, sykler, eller så bruker jeg og min familie kollektiv. “

Da må han også kunne gå, løpe eller sykle dit hvor bilen måtte være parkert. Vi solgte den bilen vi hadde for en del år siden. Etter det har vi arvet en bil, så for tiden har vi en bil. Den står for det meste parkert i en garasje et par kilometer fra der vi bor. Det står ikke lenger en “kjekt å ha bil” parkert utenfor, og det er lenger vei til garasjen enn da vi leide garasjeplass på Frogner. Mine knær er ikke lenger like gode som knærne til 110++ åringen Ulf Hordvik må være, selv om jeg bare er snart 62, så det er for meg ikke aktuelt å løpe til garasjen hvor bilen vanligvis står. Men det går helt greit å gå eller sykle dit for å hente bilen, om vi skulle ha behov den.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.