Enerett til populærkulturens klisjéer? NRK, Skam og Gina Tricot

Kleskjeden Gina Tricot bruker sitater fra «Skam» på klærne de selger, melder NRK, og mener det kan være misbruk. Jeg kjenner ingen andre ord og uttrykk fra kolleksjonen enn de som er gjengitt i artikkelen på NRK.no. De sitatene som nevnes, er:

“«Hooke», «Isak + Even», «Kosegruppa» og «Livet er nå»”

Jeg har heller ikke sett på serien Skam, så også der er mitt grunnlag tynt. Men et uttrykk som “hooke”, er det noe de har funnet på i Skam, eller er det et uttrykk ungdom bruker, som man også brukr i Skam? Jeg er tilbøyelig til å tro det siste, og i såfall kan alle fritt bruke det, selv om mange i dag vil forbinde det med Skam.

“Livet er nå”, en selvfølgelighet som neppe er original i Skam, selv om mange i dag kanskje assosierer det med serien. “Kosegruppa” klinger heller ikke særlig originalt i mine ører. Det eneste som kan gi en konkret assosiasjon til serien, kan etter min mening være “Isak+Even”.

Med det store forbehold at jeg ikke har sett Skam, så er mitt inntrykk av serien at nøkkelen til dens suksess er at den har tatt et ungdomsmiljø på kornet, og skildrer det slik at unge folk kjenner seg igjen i det og kan identifisere seg med personene. Og da våger jeg å anta at sråkbruken er slik at unge folk kjenner seg igjen i den også, altså språklige klisjéer fra dagens ungdomskultur, brukt på en god måte. Ikke noe galt i det. Alle ungdomskulturer har hatt sine språklige klijséer, som blant annet har skapt avstand til oss kjedelige voksne.

Får de som har laget en serie som med suksess har gjort bruk av slike klisjéer en enerett til å bruke disse klisjéene fordi mange akkurat i dag vil assosiere dem med serien? Jeg er fristet til å si nei.

Vi kan med en gang slå fast at de ikke er opphavsrettsbeskyttet, noe NRK heller ikke har påstått. NRK påberoper seg markedsføringslovens bestemmelser. Hvilken bestemmelse de påberoper seg, sies ikke. Men det må være generalklausulen i marekdsføringsloven § 25:

“I næringsvirksomhet må det ikke foretas handling som strider mot god forretningsskikk næringsdrivende imellom.”

Problemstillingen blir om det strider mot “god forretningsskikk næringsdrivende imellom” å gjøre bruk av ord og uttrykk som for tiden er populære fordi mange forbinder dem med en populær TV-serie. De kunne ha valgt andre uttrykk som “Grip dagen”. At en rapduo i øyeblikket har stor suksess under det latinske navnet “Carpe diem”, gjør ikke at de har noen enerett til et slikt uttrykk. Mange får umiddelbart assosiasjoner til Kjell Aukrusts Ludvig om man sier “Det er farlig, det”, men det betyr ikke at Aukruststiftelsen har noen enerett til uttrykket. Vi kunne ha valgt mange andre eksempler.

Jeg har ikke funnet noen rettspraksis som gir noen veiledning, i alle fall ikke fra Høyesterett eller lagmannsrettene. Lenger ned i systemet ser jeg ingen grunn til å gå.

Jeg merker meg at høyskolelektor Nina Rones ved BI, sier følgende:

“Det er nyhetens interesse. Tenk så morsomt det er å gå med uttrykk fra «Skam» på en Gina Tricot-skjorte. Da er du «in», da følger du med i tiden,”

Jeg skal ikke påberope meg å være noen ekspert på ungdomskultur. Men jeg er mer tilbøyelig til å tro at når dette kommer på en kleskolleksjon fra Gina Tricot eller en tilsvarende kleskjede, da har trendsetterne gått videre. Å gå med slike klær kan heller bli et signal om at man kom litt sent til festen, heller enn at man er in.

Det er en ærlig sak å ville tjene penger, også på fenomener i populærkulturen. Når det særlig er NRK som har popularisert det som noen vil tjene penger på, kan godt la være å like det. Men jeg mener de må tåle det.

En sluttkommentar litt på siden: Da dette ble diskutert på “Kulturnytt” på NRK P2 i dag morges, spurte programlederen om NRK burde kunne ta patent på vanlige ord og uttrykk? De som leder programmer av typen “Kulturnytt” burde snart lære det elementære på dette området, og slutte med tøvete utsagn som “å ta patent på ord”. Det er heller ikke noe som kan reguleres i kontrakt, som en av paneldeltakerne er inne på, så lenge det gjelder bruk fra aktører som man ikke har noe kontraktsforhold med.

Det er også en viss ironi i at NRK, i en sak om at NRK kritiserer for å misbruke noe NRK mener å ha rettigheter til, velger å illustrere saken med et bilde NRK ikke har rettigheter til, og “krediterer” slik bare dårlige redaksjoner med et slappt forhold til rettigheter gjør: Foto: Gina Tricot / Skjermdump. I mangel av noe bedre illustrasjonsbilde, har jeg brukt det samme, verken med noen bedre eller dårligere rett enn NRK. Skjønt jeg kunne vel klamre meg til åvl § 23a, om noen skulle bråke om det.