Erna Solberg tenker høyt med små tanker om tog

Erna Solberg har vært på et mye omtalt besøk i Kina. Jeg skal ikke kommentere Erna Solberg som lakseselger, eller hennes “taushet er gull” tilnærming til menneskerettigheter. Men under Erna Solbergs besøk kjørte hun med Kinas høyhastighetstog, og det er hennes kommentarer om toget som jeg vil ta tak i.

Erna Solberg er imponert over togsatsingen i Kina. Men mener at moderne tog ikke er noe for Norge :

“Vi er ikke så mange mennesker i Norge. Vi skal ikke frakte så mange folk. Og det er litt mye fjell og litt store utfordringer. Men nå har vi jo satt av en stor del av Nasjonal transportplan til tog, sier statsministeren.”

Vi her ikke så mange i Norge. Men nordmenn reiser mye. Flyrutene mellom Oslo -. Bergen, Oslo — Stavanger og Oslo — Trondheim er blant Europas mest trafikkerte. Det er antallet reisende, ikke antall mennesker som holder seg i ro som må styre transportløsninger. På kontinentet er ikke fly konkurransedyktige på slike mellomlange distanser som mellom de større byene i Sør-Norge. Moderne tog tar over trafikken.

Norge er ikke det eneste landet med litt mye fjell. To av de fremste jernbanenlandene i Europa er Sveits og Østerrike. Det er ikke land som er kjent for å være spesielt flate og for å mangle fjell. Men de satser altså på tog likevel, og lykkes med sin satsing. Selv ikke moderne tog til Bergen ser ut til å friste bergenseren Erna Solberg:

“Lyntog mellom Oslo og Bergen ville blitt å se Norge fra innsiden, altså stort sett tunneler hele veien for å få det til å gå fort. Nå gjør vi noe annet, at vi kutter i begge sidene på Bergensbanen så vi i hvert fall kommer under seks timer, forklarer hun.”

Se Norge fra innsiden, det er en av hovedstrategiene til både den sittende regjeringen og det som ser ut til å være alternativet. Men det er en forutseting: Innsiden av Norge skal ses fra bil. På tilsvarende måte skal man markedsføre “Se norske fjorder fra undersiden”, selvsagt også gjennom bilvinuder. Det markedsføres som “ferjefritt”.

Et alterativ er å se skydekket over Norge fra oversiden, gjennom et flyvindu. Et modere tog er effektiv transport fra A til B, typisk fra sentrum til sentrum i større byer. Tog er ikke først og fremst en turistopplevelse for de som vil nyte utsikten — selv om den kan være det også. Det er ikke nødvendigvis noen motsetning. I Sveits har man toget “Glacier Express”, et tog som reklamerer med å være verdens langsomste ekspresstog. Det er tog med panoramavinduer, som går over fjellene der det er mulig, og ikke i tunnelser gjennom fjellene — som det finnes mange av i Sveits.

Foto Champer, Wikimedia Common, CC BY-SA 3.0

Seks timer mellom Oslo og Bergen er fortsatt to til tre timer for mye. Det er ikke så veldig langt, så hastigheter som det vi har i land der avstandene er større enn i Norge, trenger vi egentlig ikke. Kommer reisetiden ned til tre timer fra sentrum til sentrum, da vil ikke fly kunne konkurrere. Flytogstandard, det bør kunne gi en reisetid ned mot tre timer mellom Oslo og Bergen, og tilsvarende Oslo — Stavanger og Oslo — Trondheim.

Hvis jeg først skal se et land fra innsiden, vil jeg langt heller se det fra et moderne tog enn fra en bil. Sitter man innesperret i bil, kan man ikke gjøre stort annet enn å se på steinveggene som flimrer forbi. Det er vel i erkjennelsen av dette at man noen steder har eksperimentert med å dekorere og lyssette denne innsiden. På et tog kan man lese, arbeide, sove, snakke med andre, kanskje gå i bar/cafe/restaurantvognen og få seg litt drikke og litt snacks.

I sitt store “Se Norge fra Innsiden” prosjekt, har man i Norge laget verdens lengste veitunnel — Lærdalstunnelen, på 24,51 km. Vi finner fire norske veitunneler blan verdens 25 lengste veitunneler. Så når det gjelder “Se landet fra innsiden, gjennom et bilvindu”, da mangler det ikke på satsing i Norge. Men å bygge tunnel for moderne tog, det er visst ikke mulig i fjellandet Norge. Når det gjelder jernbanetunneler, skal man lete godt for å finne Norge på listen over verdens lengste. Vår lengste jernbanetunnel er Romeriksporten, på 14,5 km, altså ca 2/3 av Lærdalstunnelen. Hvis Erna Solberg ikke liker å se Norge fra innsiden når hun skal fly fra Gardermoen, kan hun velge lokaltoget gjennom Groruddalen. Tunnelen mellom Oslo og Ski vil med sine 19,5 km bli Norges lengste jernbanetunnel når den står ferdig. Det vil fortsatt være langt igjen til verdenstoppen. Men også på denne strekningen vil Erna Solberg kunne velge overflatetog, hvis hun heller vil nyte utsikten.

Det  vktigste for høyhastighetstog er om det er nok folk og ikke minst trafikkgrunnlag mellom endepunktene. Togene konkurrerer med fly. Det betyr ikke noe for flytrafikken mellom Oslo og Bergen hvor mange som bor mellom disse byene. Ser man på flytrafikken mellom de større byene i Sør-Norge, tyder det på at trafikkgrunnlaget er der. For å betjene stedene mellom, har man inter city og lokaltog. Noen steder underveis er det lagt til rette for å skifte. Min referansedistanse er linjen Paris — Montpellier, som jeg reiser realtivt jevnlig, senest nå i påsken. Det er en strekning på ca 750 km, grovt regnet ca 50% lenger enn Oslo — Bergen, og turen tar ca 3,5 timer. Noen ganger stopper toget to ganger mellom Paris og Montpellier, noen ganger én og noen ganger går det non-stop. Hvor mange folk som bor i de områdene toget kjører gjennom uten å stanse, er uinteressant for trafikkgrunnaget. Montpellier er en by omtrent på størrelse med Bergen. Så selv om det bor langt fler i Paris enn i Osloområdet, så er nok Montpelliers størrelse viktigere for trafikkgrunnlaget. Det arbeides med å bygge ut TGV-linjen videre til Barcelona, så om forhåpentligvis ikke altfor mange år vil også Barcelona være tilgjegelig med høyhastighetstog fra Montpellier.

Det mangler ikke på ambisiøse jernbaneprosjekter i verden. Men i Norge finnes det ingen. Selvsagt har Kina også her de største ambisjonene, med en planlagt tunnel under Bohaistredet som vil bli 123 km lang. Holder vi oss i Norden, er det planer om en 100 km lang jernbanetunnel under Finskebukta, som vil forbinde Helsinki og Tallin. Det vil kunne gi Finland en effektiv jernbaneforbindese, og dermed transportåre mot resten av EU, uten å måtte gå om Russland.

Men vi behøver ikke bare se på tunnelprosjekter. Det skjer mye spennende i nord, bare ikke i Norge. Sverige har bygget bane nordover, og vil forlenge jernbanelinjen til Luleå. I Finland starter man planlegging av jernbane nordover fra Rovaniemi til Kirkenes. Det er hensynet til bedret godstrafikk som begrunner denne utbyggingen. Hvis man mener alvor med å flytte gods fra vei til jernbane, må man satse på jernbane. I Norge nøyer man seg med å vurdere om man skal vurdere, og satser på å bygge mer motorvei. Slik sørger norske politikere for å flytte mer gods fra bane til vei.

Også Danmark har større ambisjoner for jernbanetunneler enn Norge, med kombinert jernbane- og veitunnel under Fehmanbælt, som vil forbinde Danmark og Tyskland (og Sverige og Norge med kontinentet, om man får ut fingern og bygger ordentlig jernbane herfra mot Danmark og Europa). Norge hevder seg også her bare når det gjelder veitunneler, med Rogfast, nok et “Se fjorden fra undersiden i bil” prosjekt, med 25 km tunnel.

Dette at det er så vanskelig å bygge i Norge er det man på godt norsk kaller pisspreik. Man klarer å bygge veitunneler, fordi de politikerne som styrer vil tvinge folk inn i bilene. Selvsagt kan man også bygge jernbanetunneler. En dobbelsporet jernbane er mindre plasskrevende og neppe dyrere enn en motorvei. Om jeg har forstått det rett, gir fjell en god og stabil fundamentering som kan gjøre byggingen både enklere og rimeligere enn der man må gjøre mye fundamenteringsarbeid for å stabilisere sporene. Det er ikke nødvedigvis enklere å bygge moderne jernbane der det er flatt. Realiteten er at norske politikere ikke vil satse på jernbane. I Norge vil politikere at vi skal kjøre bil eller fly. Det skal vi tvinges til, ved at alternativer fjernes.

Man trenger ikke være spesielt klaustrofobisk for å bekymre seg hvor hva som vil skje dersom det oppstår brann inne i en 25 km lang undersjøisk veitunnel. Det er dessverre ikke så veldig sjelden vi hører om brann i veitunneler. En som burde vite hva han snakker om, og som neppe er særlig klaustrofobisk, er brannsjef Reinhardt Sørensen i tunnelkommunen Aurland. Han kjører stor omvei for å unngå dårlig sikrede tunnelser når han har barn i bilen. Det hender at det er brann i jernbanetunneler også. Jeg har ikke funnet noen statistikk. Men litt googling gir i alle fall inntrykk av at det skjer langt mer sjelden, og med mindre alvorlige konsekvenser enn i veitunneler.

Norsk samferdselspolitikk minner om den gangen da bilindustrien i USA bygget ut boligområder som var designet slik at det knapt gikk an å leve der uten å ha bil. Og de kjøpte opp kollektivtransport for å legge den ned, for dermed å tvinge folk til å kjøre bil. I Norge legger staten ned ferjeruter for å tvinge folk inn i bilene og ned i hullene. Der kan de se fjordene fra undersiden og landet fra innsiden, kanskje med litt fancy lyssetting for å bryte monotonien.

Erna Solbergs togkommentar var utgangspunkt for min kommentar til Norges togpolitikk. Jeg kritiserer mer enn gjerne den sittende regjeringens samferdselspolitikk, og jeg har planer om å komme tilbake til Nasjonal Transportplan. Utbygging av motorveier er hovedmålet i den planen,  en plan for mer bilkjøring og dermed høyere utslipp. Men når sant skal sies, så satser den sittende regjering mer på tog enn noen annen regjering i moderne tid, uten at det på noen måte innebærer noen storstasing. De som bærer hovedansvaret for jernbanens sørgelige tilstand i Norge er Arbeiderpartiet. Det er de som har styrt Norge i det meste av den perioden jernbanen har forfalt. Og ikke noe tyder på at de har noen jernbaneambisjoner. Etter valget risikerer vi å få en regjering med Arbeiderpartet og et sterkt Senterparti.

En fuck-Oslo minister fra Sentrpartiet vil være noe av det verste som kan skje på denne sektoren. Da blir det mer motorvei, kanskje litt billigere bensin og diesel i “distriktene” for å stimulere til mer bilkjøring der, og det skulle ikke forundre med om det også blir slik at tolereansen for ulovlig kjøring blir høyere i “distrikene”, for at råkjørende bønder skal fortsette å kunne kjøre traktor. Hvem vet, kanksje bli det også høyere promillegrense i distriktene. Tog blir det i alle fall ikke. Senterpartiet har allerede kritisert NTP fordi den inneholder for mye togsatsing. For jernbane, det bygger man der folk bor. Senterpartiet er mest interessert i å bygge ut der folk ikke bor og ikke vil bo.