I vini di Giro d’Italia 2017. 1. etappe: Alghero — Olbia

Så er vi i gang, med førs­te etap­pe av årets giro.  Vi er nord på Sar­di­nia. Det er en små­kupert etap­pe. Had­de det­te vært etter en uke eller to, kun­ne det ha vært en etap­pe hvor et brudd går inn. Men på førs­te etap­pe vil alle vise seg fram og posi­sjo­ne­re seg. Den som vin­ner dagens etap­pe kan ifø­re seg den rosa leder­trøy­en i mor­gen. Spur­ter­ne vil i prak­sis ikke ha noen mulig­het til å syk­le i rosa etter 4. etap­pe. Så her vil man­ge bru­ke lage­ne sine for å hol­de fel­tet sam­let, til det hele avgjø­res i en spurt.

På 1500-tal­let ble Sar­di­nia kalt insula vini, eller vinøya. Det er et mildt kli­ma, mye kalk­steins­grunn og frag­men­tert gra­nitt, og man­ge stedseg­ne drue­sor­ter — som leg­ger for­hol­de­ne til ret­te for god vinproduksjon.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2017. 1. etap­pe: Alg­hero — Olbia