I vini di Giro d’Italia 2017. 2. etappe: Olbia — Tortolì

Giroens første dopingskandale kom allerede før rittet hadde startet. De to Bardianirytterne Nicola Ruffoni og Stefano Pirazzi testet positivt utenfor konkurranse 25. og 26. april. Det er dumt at slikt skjer, samtidig som det er fint at de som prøver seg blir tatt. På grunn av alle tidligere dopingsaker, tror jeg at sykkel nå er en av de reneste sportene.

Det ville ha gitt høye odds om noen hadde tippet Lukas Pöstlberger som vinner av første etappe. Det var en rytter i alle fall jeg aldri hadde hørt om før. Men får man sjansen, må man gripe den, slik han gjorde. Mange ble hindret av en velt like før 3 km merket, og tapte tid til lederen. Det er en påminnelse om at det er vanskelig å finne tid på slike etapper, utover bonussekundene. Men det er fullt mulig å tape tid.

Vi er fortsatt på Sardinia. Vi starter der første etappe endte. Her er det en del moderate klatringer. Men de siste 50 km er for det meste nedover og flatt. Det er lite sannsynlig at noen vil klare å opparbeide et tilstrekkelig forsprang på spurterne til at de kan holde unna inn til mål. Så de vil neppe forsøke. Men ryttere som kan klatre, og er gode i utforkjøringer og som kan spurte, kan klare å opparbeide et visst forsprang mot toppen, og så kjøre hardt i de svingete utforbakkene og holde unna mot mål. Jeg får assosiasjoner til Edvald Boasson Hagen på 18 etappen inn til Pinerolo i Tour de France 2011. På den annen side: De som sitter med den rosa ledertrøyen vil nok forsvare den, og hindre at noen klarer å stikke fra feltet. Vi har tross alt ikke kommet lenger enn til andre etappe.

Som nevnt starter vi der gårsdagens etappe slutter, hvilket vil si at vi er i Vermentino di Gallura DOCG. Det er det enester DOCG-klassifiserte området på Sardinia. Jeg kommer nok til å gjenta vanlige italienske vinklassifiseringer, som [drue] + [område] flere ganer i løpet av giroen. Her er det vin laget av druen Vermentino, i området Gallura.

Vermentino er en drue man dyrker mange steder i Italia, men også i andre land rundt Middelhavet. Vermentino gir vanligvis en ganske lett vin med karakter av sitrus og eksotisk frukt.

Jeg burde ha nevnt dette i går, siden det er langs gårsdagens etappe. Vinen Tuvaoes fra produsenten Giovanni Cherchi i Usini, og,  sies å være en av de bedre Vermentinovinene som produseres. Men siden det var andre interessante viner langs gårsdagens etappe, og dagens etappe ikke kan by på annet enn Vermentino di Gallura DOCG, valgte jeg å skyve Vermentinovinene til i dag.

Vinmonopolet har ingen Vermentino di Gallura viner, så også her må jeg holde meg til andres omtale av vinen. To produsenter som ofte nevnes er Capichera og kooperativet Cantina Gallura. Særlig fremheves deres Vermentino Superiore di Gallura Canayli.

Siden dette handler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste norske refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.
Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.