I vini di Giro d’Italia 2017. 7. etappe: Castrovillari — Alberobello (Valle d’Itria)

Ingen stor dramatikk i går. Jeg hadde ventet litt mer angrep fra hovedeltet, men det får vi åpenbart ikke den første uken i en grand tour. I dag blir det sannsynligvis en ny spurtetappe.

I dag starter vi i Calabria, men et stykke inn i landet, i vinområdet Pollino. Vi skal så ned i fotbuen, som vi følger gjennom Basilicata, til vi kommer inn i hælen og Puglia.

Pollino er ikke et vinområde det skrives særlig mye om. Det var et eget DOC-område, men mistet sin DOC-status i 2011, og er nå et underområde i Terre di Cosenza. Det ligger ganske høyt, innunder Pollinomassivet, samtidig som nærheten til havet gir en nedkjølende effekt. Området klarte ikke å etablere  seg som en distinkt vinregion.

At man ikke klarer å opprettholde, eller for den saks skyld oppnå DOC-status, behøver på ingen måte å bety at det ikke produseres god vin. Men det er mye vanskeligere å få oversikt over viner klassifisert lavere, på IGT nivå, i alle fall så lenge man ikke er i området.

Basilicata er heller ikke blant de fremste vinregioenene i Italia. Den mest kjente vinen er Aglianico del Vulture, men den produseres litt lenger nord, og vi tar ikke den omveien i dag. Sist jeg sjekket, hadde Vinmonopolet fire Aglianico del Vulture, men ingen andre viner fra Basilicata.

Vi ender i byen Alberobello, som er kjent for sine Trulli-hus, små  steinhus med runde skifertak. Dette har satt byen på UNESCOs verdensarvliste.

Vi er i vinområdet Martina DOC  i Puglia. Puglia er det området i Italia hvor det produseres mest vin. Som i så mange områder med stor produksjon, har man også i Puglia sett en utvikling mot bedre kvalitet.

Puglia er mest kjent for sine rødviner produsert på Primitivo. Primitivo er den druen man i California kaller Zinfandel. Nå ser man også at leveradører kaller vin laget på primitivo i Puglia fo Zinfandel. Det liker jeg ikke. Det er ingen grunn til å amerikanisere italienske druenavn.

Men her i Valle d’Itra, hvor målbyen ligger, har man tradisjonelt produsert hvitvin. Man har ganske nylig gjennoppdaget de grønne druene Bianco di Alessano og Verdeca, som gir lovende resultater. Det er druer som bare dyrkes i Puglia. En hvitvin fra dette området burde vært dagens vin. Men det var ikke så lett.

Som sagt er Puglia først og fremst et rødvinsområde. Vinmonopolet har ikke regionen Puglia som egen kategori for hvitvin, de står bare under Italia, øvrige. Jeg klarer ikke å finne noen hvitvin fra dagens målområde på Vinmonopolet. Mitt inntrykk er at Vinmonopolet har satset på røde volumviner fra Puglia.

Vi kommer tilbake til noen rødviner fra Puglia i morgen.

Siden dette handler mest om ita­li­ensk vin, er den vik­tigste norske refe­ran­sen­bo­ken Ita­li­ensk vin. Det er ikke så lett å ori­en­tere seg i det ita­li­enske vin­land­ska­pet. Boken “Ita­li­ensk vin” av Arne Rono­lod, Tho­mas Ilkjær, Paolo Lolli, Finn Årosin Mad­sen og Ole Udsen kom i ny utgave i 2010, og er i alle fall den beste boken jeg har fun­net til nå. I alle fall er det den beste på norsk. Skal du ha én bok om ita­li­ensk vin bør det bli denne.
Gambero Rosso Italian Wines

Denne boken utgis hvert år, og er den boken man skal ha for å kunne orientere seg i italiensk vinproduksjon. Man skal selvsagt ha siste utgave, som er 2024-utgaven.

Boken er delt inn etter distrikter. Innenfor hvert distrikt er produsentene listet alfabetisk. Årets utgave omtaler 2500 produsenter og mer enn 45.000 viner.

Boken finnes både i en paperback og Kindle utgave. Et år kjøpte jeg Kindle utgaven. Det angret jeg på. Kindle fungerer dårlig for en oppslagsbok hvor man skal bla mye fram og tilbake. De kunne sikkert laget en bedre elektronisk utgave, men jeg var ganske misfornøyd med den jeg kjøpte.

Kjøp den fra Amazon UK.

I vini del Giro d’Italia 2017

I vini del Giro d'Italia

Les Vins du Tour de France

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Dessverre er Syklistforeningen medlem av Trygg Trafikk,  som er en bilistorganisasjon med hovedbudskap at bilen skal fram, og at alle andre må passe seg. Når det gjelder sykling har de ikke stort annet å bidra med enn et evindelig mas om å bruke hjelm. Enda verre: Trygg Trafikk er igjen medlem av bilbransjens lobbyorganisasjon Opplysningskontoret for veitrafikken. Dette gjør at jeg har blitt ganske ambivalent til foreningen. Men lokallaget i Oslo gjør en viktig jobb for oss som bor der.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.