I vini di Giro d’Italia 2017. 12. etappe: Forlì — Reggio Emilio

Det ble mer action i går en jeg had­de reg­net med.

I dag blir det sann­syn­lig­vis en spurt. Etap­pen går i flatt ter­reng, men går i en bue som tar oss en liten sving inn­om Tosca­na. Her er det to kate­go­ri­ser­te stig­nin­ger, men ikke vel­dig kre­ven­de. Etter det­te er det flatt til mål. Det bur­de ikke være for vans­ke­lig å kon­trol­le­re et brudd her, men det blir spurt­la­ge­ne som må gjø­re den jobben.

Vi er i Emi­lia-Romag­na. Egent­lig er det to områ­der. Emi­lia er områ­det mot vest og nord­øst, mens Romag­na er det sør­li­ge hjørnet.

Con­ti­nue read­ing I vini di Giro d’Italia 2017. 12. etap­pe: For­lì — Reg­gio Emi­lio