II vini di Giro d’Italia 2017. 14. etappe: Castellania — Oropa (Biella)

Det ble som ven­tet i går, og nok en sei­er til Fer­nan­do Gavi­ria. Det ser ut som om han begyn­ner å lære å syk­le grand tours, selv om han har det ver­ste foran seg.

I dag er det en kort, alt er real­tivt, etap­pe på “bare” 131 km. Den star­ter med litt utfor­bak­ke. Der­et­ter er det gans­ke flatt fram til ca 100 km, hvor det begyn­ner å gå opp­over. Etap­pen avslut­tes med en første­ka­te­go­ri stig­ning på 11 km, med 13% stig­ning på det bratteste.

Noen lag, som ikke har vel­dig ster­ke klat­re­re, vil kun­ne øns­ke seg et for­sprang før den avslut­ten­de bak­ken. Det får de nep­pe. Om de lar et brudd gå, så sør­ger de for ikke å gi dem mer enn at de kjø­res inn før det begyn­ner å gå opp­over. Nai­ro Quin­ta­na har tid å ta igjen på Tom Dumou­lin, og han tren­ger et for­sprang på den avslut­ten­de tempo­etap­pen. Det har vært sagt at Quin­ta­na vil tren­ge et for­sprang på to minut­ter, om han skal kla­re å vin­ne, uten at jeg går god for akku­rat den vur­de­rin­ger. Jeg ser for meg at Movie­s­tar kom­mer til å set­te høy fart for å hind­re at and­re får noe for­sprang, og for å mør­ne sine kon­kur­ren­ter. Når det begyn­ner å gå opp­over vil laget angri­pe, før Quin­ta­na set­ter inn et angrep når det vir­ke­lig begyn­ner å gå oppover.

Vi star­ter litt syd for gårs­da­gens mål­by. Vi er i sam­me vin­dis­trikt, Col­li Tor­to­ne­si DOC, og vi sier ikke noe mer om det. Etap­pen går nord­over gjen­nom den øst­re delen av Piemonte.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 14. etap­pe: Cas­tel­la­nia — Oro­pa (Biel­la)