II vini di Giro d’Italia 2017. 15. etappe: Valdengo — Bergamo

Det var impo­ne­ren­de kjø­ring fra Tom Dumou­lin i går. Det er ikke lett å se hva Nai­ro Quin­ta­na skal fin­ne på, om han skal kla­re å få det for­sparn­get han tren­ger før den avslut­ten­de tempoetappen.

I dag er det litt stil­le før stor­men, med en etap­pe som er gans­ke flat de førs­te 150 km, og som der­et­ter går inn i fjel­le­ne. Det er en and­re og en tredje­ka­te­go­ri stig­ning. Men fra den sis­te top­pen er det ca 30 km til mål, mest ned­over. Tom Dumou­lin er bed­re enn Nai­ro Quin­ta­na ned­over, så Quin­ta­na tar nep­pe tid her. Kan­skje er det en etap­pe hvor man ende­lig kan få en ita­li­ensk sei­er, ved Vin­cen­zo Nibali?

Vi star­ter i Pie­mon­te, og set­ter kur­sen inn i Lom­bar­dia. Vi star­ter i det sam­me områ­det hvor vi kom i mål i går, og gjen­tar ikke det vi skrev om det­te områ­det i går.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 15. etap­pe: Val­den­go — Bergamo