II vini di Giro d’Italia 2017. 17. etappe: Tirano — Canazei (Val di Fassa)

Shit hap­pens. Skul­le fel­tet ha ven­tet? Det er vans­ke­lig å si. Men de ven­tet på Nai­ro Quin­ta­na da han falt på den 15. etap­pen. Det vil de nep­pe gjø­re nes­te gang han har pro­ble­mer. Jeg har len­ge ven­tet på at Vin­cen­zo Nibali skul­le slå til, og ende­lig kun­ne kan gi ita­lie­ner­ne noe å jub­le for.

I dag er det nok en lang etap­pe, 219 km, for kla­ter­ne — om enn ikke like hard som gårds­da­gens etap­pe.  De sis­te ca 90 km er for det mes­te opp­over, igjen et sted som bør invi­te­re til angrep.

Vi star­ter i Tira­no. Det er den øst­li­ge enden av Val­tel­lina, som vi nevn­te i går. Vi gjen­tar ikke det. Etter en liten tur syd­over, drei­er etap­pen mot øst og går opp i fjel­le­ne. Vi har kur­sen ut av Lom­bar­dia, og kom­mer inn i Tren­ti­no — Alto Adi­ge.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 17. etap­pe: Tira­no — Cana­zei (Val di Fas­sa)