II vini di Giro d’Italia 2017. 18. etappe: Moena (Val di Fassa) — Oristei/St. Ulrich (Val Gardena)

Jeg synes det var helt greit med sei­er til Pier­re Roland i går. Det kun­ne også se ut som om Tom Dumou­lin had­de kom­met seg etter sine mage­pro­ble­mer, slik at det ikke ble noen end­rin­ger blant de som er øverst i sammenlagtklassifiseringen.

I dag er det en rela­tivt kort etap­pe, 137 km. Men de skal over fire top­per før de avslut­ter på top­pen av en første­ka­te­go­ri stig­ning. På en såpass kort etap­pe må man reg­ne med at det vil bli kjørt hardt. Det er gjer­ne på sli­ke etap­per at en del ryt­te­re får pro­ble­mer med tids­gren­sen. Det kan også være tes­ten på om Tom Dumou­lin har fått resti­tu­ert seg etter mage­pro­ble­me­ne, og fått i seg nok næring.

Igjen er det mye fjell, og vans­ke­lig å fin­ne vin. Men etter å ha pas­sert mål­byen Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na) for førs­te gang, skal ryt­ter­ne syk­le en sløy­fe som tar dem ned i Alto Adi­ge, før de syk­ler til­ba­ke til Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na). Det blir Alto Adi­ge som er dagens vindistrikt.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 18. etap­pe: Moena (Val di Fas­sa) — Oristei/St. Ulrich (Val Gar­de­na)