II vini di Giro d’Italia 2017. 20. etappe: Pordenone — Asiago

Vel­for­tjent suk­sess for Mikel Lan­da. Etter to sure andre­plas­ser, gjor­de det godt med sei­er. Tom Dumou­lin tap­te den rosa trøy­en til Nai­ro Quin­ta­na. Quin­ta­na har nå en ledel­se på 38 sekun­der over Dumou­lin. Man­ge som kjen­ner ryt­ter­nes styr­ker og svak­he­ter har kom­met med menin­ger om hvor stor ledel­se Quin­ta­na tren­ger før den avslut­ten­de tempo­etap­pen. De fles­te mener at han tren­ger et sted mel­lom et og to minut­ter. Da må han vin­ne mer tid i dag.

Tom Dumou­lin har kjørt smart, selv om hans kom­men­tar om Quin­ta­na og Nibali etter den 18. etap­pen kan­skje ikke var av de smar­tes­te. Uan­sett, jeg liker smar­te folk, og håper at Tom Dumou­lin skal vin­ne til slutt.

Vi star­ter i det vin­om­rå­det hvor vi end­te i går, Frui­li Gra­ve. Men vi tar ikke med vin her­fra. Etter gans­ke kort tid krys­ser ryt­ter­ne gren­sen til Vene­to, og res­ten av etappn går i den provinsen.

I dag er det først og fremst en boble­dag. Vi skal for det mes­te hol­de oss til mote­vi­nen Prosecco. Når jeg kal­ler den mote­vin, så er det ikke noe kri­tikk i det, bare en kon­sta­te­ring at det er en vin som for tiden er svært popluær.

Con­ti­nue read­ing II vini di Giro d’Italia 2017. 20. etap­pe: Porde­none — Asia­go