Les vins du Tour de France 2017. 7. etappe: Troyes / Nuits-Saint-Georges

Det var en overbevisende spurt fra Marcel Kittel i går. Og sterk innsats fra Vegard Stake Laengen.

I dag er det nok en flat etappe, som sannsynligvis ender i et spurtoppgjør.

Dette er årets vinetappe. Vi starter i Champagne, men det tok vi for oss i går. Champage er den beste aperitifen, så hvis noen vil ha et glass før start, må det bli dette.

Etappen passerer ikke langt fra Chablis. Ikke lenger enn at vi gladelig hadde tatt en omvei på tørrere etapper. Men vi gjør ikke det i dag. Dagnes etappe ender i hjertet av Burgund, og da drar vi dit. Det er ingen grunn til å stoppe opp før vi er der. I Burgund produseres rødvin og hvitvin på henholdsvis Pinot Noir og Chardonnay. Pinot Noir og Chardonnay blir ikke bedre enn de blir i Burgund, i alle fall så lenge vi holder oss til stille viner, og holder champagne utenfor. De lager også en utmerket musserende vin i Burgund, Crémant de Borgogne.

Burgund omfatter områdene Chablis, Côte-d’Or, Côte Chalonnaise og Mâcon. Dagens etappe holder seg i Côte d’Or, som er Burgunds indrefilét. Da er det ingen grunn til å gå utenfor det området. Côte-d’Or strekker seg fra Dijon i nord, til omtren Changy i sør.

Den nordre delen av Côte-d’Or er Côte-de-Nuits. Dette området er først og fremst kjent for sin rødvin. Den sydlige delen er Côte-de-Beaune, som særlig er kjent for sine hvitviner. Dagens etappe går i Côte-de-Nuits, og da holder vi oss også der. Og vi holder oss til rødvin.

Syklistene kommer inn i Côte-de-Nuits på nesten ideelt sted, ved Gevrey-Chambertin. Her dreier rytterne sydover, og setter kursen mot de beste vinmarkene i Burgund. Gevrey-Chambertin har 9 av de i alt 24 crand cru vinmarkene i Côte-de-Nuits. Det er de som har mørkest farge på kartet under.

Burgund er et område hvor man bør gå mer detaljert til verks enn hva vi kan gjøre i en sammenheng som dette. Dette kan minne om det vi så i Tyskland, da vi var innom Rheingau og Mosel til etappene 2 og 3. Her må vi ikke bare kjenne distriktene, men også de enkelte vinmarkene.

Om man skal smake på de edle dråper fra de beste vinmarkene, trenger man også en mer velfylt bankkonto enn hva jeg har. For dette er dyr vin. Hvis jeg har klart å tolke kartene rett, vil syklistene for det meste sykle mellom vinmarker som ikke er grand eller premiere crus. Altså “bare” AOP Gevrey Chambertin. Men en Gervrey Chambertin er en utmeket vin, og ikke er den spesielt billig heller.

Syklistene fortsetter sørover, og kommer inn i områdene Morey-Saint-Denis, Chambolle-Musigny før de kommer til Vougeot.

Vinene fra Chambolle-Musigny regnes for å være mer feminine enn vinene fra Gevrey-Chambertin. Clos-de-Vougeot er kjent for sin grand cru vinmark, og er nærmest et symbol for Burgund.

I Vougeot tar rytterne til venstre, og sykler østover på en sløyfe før de kommer tilbake til vinmarkene lit syd for Nuits-Saint-George. Den sløyfen de sykler tar dem ut av de mest interessante vinområdene. Så vi lar dem sykle sin egen vei akkurat her, og fortsetter rett fram. Da kommer vi til Vosne-Romanée, en kommune med 8 grand crus og 15 premiere crus.

Her produseres en av verdens dyreste viner, Romanée-Conti. Det er en vin en del samlere liker å ha i sin samling, f.eks. restauranter som vil kunne vise til en stor og interessant vinkjeller. Lar man gjestene besøke vinkjelleren, har man kanskje en flaske Romanée-Conti stilt ut i en monter. Jeg har sett noen slike flasker, men jeg har aldri smakt å innholdet.

Rytterne returnerer fra sin sløyfe i Premeaux-Prissy, som er i den sydlige enden av vindistriktet Nuits-Saint-Georges, hvorfra rytterne neppe har tid til å tenke på vin, når de sykler de siste tre kilometrene langs vinmarkene, inn til det som sannsynligvis blir en massespurt inne i Nuits-Saint-Georges.

World Atlas of Wine

Klas­si­keren, Hugh John­sons “The World Atlas of Wine” foreligger nå i 8. utg, nå i sam­ar­beid med Jac­nis Robin­son. Tid­li­gere utga­ver, i alle fall utga­vene 3 til 6 har kom­met på norsk under tit­te­len “Vinens ver­den”. Da jeg for­hørte meg om også den 7. utg ville komme på norsk, fikk jeg til svar at det ikke var noen pla­ner om det. Det skjer mye i vin­ver­den så man bør ha siste utgave.  Jeg hol­der meg her til den engelske utgaven. Boken dek­ker hele ver­den. Det er den første boken jeg går til når jeg skal gjøre meg kjent med nye vinland. Den gir en god over­sikt, er rikt illust­rert og inn­e­hol­der flotte kart. Hvis du bare skal ha én vin­bok, er det denne du bør ha!

Du kan kjøpe den fra Amazon UK

Hvis man vil stu­dere i detalj franske (klas­si­fi­serte) vin­om­rå­der er Grand Atlas des vig­nob­les de France uten tvil den beste boken. Det er det klart beste vinat­las jeg har sett. Det har detal­jerte kart over alle vin­om­rå­der, med opp­lys­nin­ger om geo­logi og jords­monn, klima, druer og selv­føl­ge­lig vinen. Dette atla­set har vært min hoved­re­fe­ranse til denne og tid­li­gere årgan­ger av Les vins du Tour de Frace. Men det dek­ker bare Frank­rike og er på fransk. Det siste vil sik­kert vil være en bety­de­lig ulempe for enkelte. Jeg har sett etter til­sva­rende atlas for andre vik­tige vin­land, men har ennå ikke fun­net noen.

2916231226Et annet vinat­las for Frank­rike er L’Atlas des vins de France, utgitt av Le Monde. Som det nyeste atlaset på markdet, antar jeg at dette er det mest oppdaterte, uten at jeg direkte har sammenlignet atlasene. Kartene i Grand Atlas des vig­nob­les de France er mer detaljerte. Men L'Atlas des Vins inkluderer IGP-områder, som gjør at vi finner noen av de ofte interessante områdene som er klassifisert på lavere nivå enn AOP. Men gjenomgangen av disse vinene er, av relativt åpenbare grunner, ikke så veldig detaljert.

Kjøo fra

Les vins du Tour de France 2017

Les Vins du Tour de France

I vini del Giro d'Italia

Mat og vin

Jeg har valgt å samle en del om å kombinere mat og vin, i stedet for å gjenta det hver gang spørsmålet dukker opp.

Hvor bratt er det der de sykler?

De fleste som ser sykkel på TV har ikke noe begrep om hvor bratte og harde de bakkene som sykles er. Vi kan høre om 8%, 10%, 15% osv. Om vi får forklart at 15% stigning betyr at man stiger 15 m i løpet av 100 meter sykling, så sier ikke dette så mye. Jeg har tatt med noen oversikter over bratte bakker, så kan man gå ut og prøve selv. En har jeg satt sammen selv, og det er noen fra andre.

Ønsker du bedre for­hold for syklende?

Meld deg inn i Syk­lis­tfor­eningen, orga­ni­sa­sjo­nen som arbei­der for hver­dags– og tur­syk­lis­ter. Syk­lis­tene arbei­der poli­tisk nasjo­nalt og lokalt for å bedre for­hol­dene for syk­lis­ter. Vi tren­ger en slag­kraf­tig orga­ni­sa­sjon om iva­re­tar de syk­len­des inter­es­ser. Som med­lem får du gode med­lems­til­bud og andre for­de­ler. Meld deg inn nå! Se her om Sykistforeningens lokal­lag i Oslo.

Gras­rot­an­de­len: Er du blant oss som pleier å tape pen­ger på tip­ping, Lotto eller andre penge­spill fra Norsk Tip­ping? La noe av pen­gene gå til å støtte arbei­det for de syk­len­des inter­es­ser. Syklistforeningen Oslo  er regist­rert som gras­rot­mot­ta­ker num­mer 995213400 (peker til PDF-fil med strek­kode du kan ta med deg til kom­mi­sjo­næ­ren). Grasrotandelen må gå til lokale foreninger, så jeg håper andre lokallag også benytter den muligheten. Men jeg har ikke noen detaljer om dette. Les mer om gras­rot­an­de­len hos Norsk Tip­ping.