Les vins du Tour de France 2017. 12. etappe: Pau — Peyragudes

Det er ingen tvil om at Mar­cel Kit­tel er årets spurt­kon­ge. Vi fikk se nok en makt­de­mon­stra­sjon fra Mar­cel Kit­tel, og nok en duell med Edvald Boa­sson Hagen, som Edvald dess­ver­re gikk tapen­de ut av. Men den­ne gan­gen var det i alle fall med klar margin.

Men nå kom­mer vi ikke til å se stort til Mar­cel Kit­tel i et par dager. Nå er det fjell, og i dag er det toppav­slut­ning. Nå er det de med sam­men­lag­t­am­bi­sjo­ner som må vise seg fram og angri­pe Chris Froome.

I fjel­le­ne er det ikke mye vin å fin­ne. Pau er den byen som tred­je oftest er start og/eller mål­by i Tour de Fran­ce, etter Paris og Bor­deaux. Pau er en slags base camp for etap­per i Pyre­ne­ene. Så er har vi vært noen gan­ger før, og utval­get av inter­es­sant vin er ikke så vel­dig stort. Så det er ikke til å unn­gå at det blir litt reprise.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2017. 12. etap­pe: Pau — Pey­ra­gu­des