Les vins du Tour de France 2017. 19. etappe: Embrun — Salon-de-Provence

Nok en etappe­sei­er til War­ren Bar­guil, etter impo­ne­ren­de kjø­ring. Og ingen av sam­men­lagt­kan­di­da­te­ne klar­te å ta tid fra Chris Froo­me. Nå har de i prak­sis bare lør­da­gens tempo­etap­pe å gjø­re det på.

Nå skal ryt­ter­ne ned fra fjel­let. Det er flatt, og en etap­pe som bur­de til­si en masse­spurt. Men det spørs hvem av spur­ter­ne, og hvil­ke av spurt­la­ge­ne som har kref­ter igjen etter to alpe­etap­per. Jeg håper at Edvald omsi­der skal lykkes.

Etap­pen star­ter i Embrun, ved den nord­øst­re enden av  Lac de Ser­re-Ponçon, og fort­set­ter den­ne gan­gen ned­over La val­lée de la Duran­ce. Men vine­ne fra det områ­det “drakk” vi opp i går. Vi fin­ner uan­sett mer inter­es­san­te viner i dag, når vi kom­mer litt len­ger nedover.

Con­ti­nue read­ing Les vins du Tour de Fran­ce 2017. 19. etap­pe: Embrun — Salon-de-Pro­ven­ce