Visjon Norge og Jan Hanvold misbruker opphavsrett for å kneble ytringsfrihet #heleneharepus

Pengepredikanten i Visjon Norge, Jan Hanvold, har påberopt seg opphavsrett for å fjerne materiale som han åpenbart misliker at skal bli kjent. De har sørget for å få twitterkontoen @smultringer , også kjent som Helene Harepus (derfor hashtag #heleneharepus), suspendert fra Twitter. Dette er misbruk av opphavsrett for å sensurere og kneble kritiske ytringer. Så langt har han dessverre lykkes. De reglene han har påberopt seg, er USAnske og ikke norske regler. Og Twitter innretter seg etter USAnske regler.

Stor sett dreier det seg om videoklipp som viser fram den galskapen han driver med. Saken er nærmere omtalt her. Her er NRK Brennpunkts program om pengepredikanten Jan Hanvold.

Pengepredikanten Jan Hanvold opptrer som Guds selvutnevnte kasserer,  som sier at gjerrige folk, altså de som ikke gir store beløp til Jan Hanvold og hans virksomhet, går til Helvete.

Det kunne ha vært interessant å få en teologisk underbyggelse av hans gjerrighetspåstander.Sjansen for helbredelse er større om man gir ham 10.000 kr, enn om de gir mindre beløp.

Man må aktivisere sin tro, sier pengepredikant Jan Hanvold. Man kan ikke bare vente på at noe skal komme dalende ned fra himmelen. Man må så for å kunne høste. Bønn er altså ikke nok, hvis den ikke følges av betydelige bestikkelser som skal kanaliseres gjennom Jan Hanvold, og har tar en stor provisjon for å ta i mot og forvalte de pengene. Jeg er ikke en religiøs person, og ikke spesielt bibelkyndig. Men jeg kan ikke huske at Jesus noen gang skal ha sagt at man må betale penger for å få nåde fra Gud. Men pengepredikanter som Jan Hanvold har det med å dikte opp sin egen gud, som de kan kanalisere sine egne tanker og dine penger gjennom.

Continue reading Visjon Norge og Jan Hanvold misbruker opphavsrett for å kneble ytringsfrihet #heleneharepus