Er en A en A? Om karakterer ved Universiteter og høgskoler

Dagsnytt 18 diskuterer i dag, 18. okotber 2017, det som skal være en rapport fra NOKUT om karaktersprik ved univeristeter og høgskoler. Jeg finner ikke selve rapporten, bare et frokostmøte hvor temaet har vært behandlet.

Man kan sette karakterer ut fra to grunnleggende ulike prinsipper. Vi kan ha en ideelt sett objektiv standard som resultatene måles etter. Med denne type bedømmelse skal kriteriene være mer eller mindre de samme over tid. Slik er ikke virkeligheten, og slik kan den heller ikke være. Karakterer er skjønn, og det vil endre seg over tid. Fagene endrer seg, så man kan ikke alltid sammenligne en ti år gammel prestasjon med en prestasjon i dag. Kriterene vil også variere mellom ulike kulturer, som f.eks. lærested til lærested.

Om vi sammeligner med idrettsprestasjoner, så kan man måle hvor fort noen har løpt 10.000 meter, notere verdensrekorder, osv.

Continue reading Er en A en A? Om karakterer ved Universiteter og høgskoler