En dom om syklist påkjørt i lastebilens blindsone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom

Borgarting lagmannsrett avsa 12. oktober 2017 dom i en sak hvor en syklist var blitt påkjørt av en lastebilsjåfør, og alvorlig skadet. Syklisten befant seg i lastebilsjåførens blindsone.

Lastebilsjåføren ble dømt til 18 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kr, for uaktsomt å ha påført en person alvorlig skade. Han ble dømt etter straffeloven (1902) § 238 og veitrafikkloven § 3.

Sykisten ble ikke tilkjent oppresining for ikke økonomisk skade. For at man skal bli tilkjent oppresning, må skadevolder, her lastebilsjåføren, ha opptrådt grovt uaktomt. Et flertall på 6 dommere mente, under tvil, at han ikke hadde opptrådt grovt uaktsomt, mens et mindretall på en mente at det var grovt uaktsomt.

Påkjørselen fant sted i krysset Kirkeveien / Middelthuns gt, ved Frogner stadion.

[mappress mapid=”89″]

I disse tider hvor Norges Lastebileierforbund og Trygg Trafikk synes å være på en landsomfattende turné for å skremme voksne og barn, og fortelle dem, dog uten å si akkurat det eksplisitt, at de selv har ansvaret om de blir kjørt ned. Noen av de senere stopp på turneen har vært Fana og Slependen. De må passe seg, for de som kjører disse monstrene av noen drapsmaskiner på norske veier kjører i blinde. Og det verste av alt: De vil ikke se.

Continue reading En dom om syklist påkjørt i lastebilens blindsone @lastebileier @tryggtrafikk @presserom